Search found 816 matches

by Imralu
Sun 10 Jun 2018, 11:48
Forum: Translations
Topic: Sun always...
Replies: 7
Views: 457

Re: Sun always...

:tan: Swahili

Jua linaangaza sikuzote, hata lisipoonwa.
jua li-na-angaz(a) siku-z-ote | hata li-si-po-on(a)-w(a)
sun(CL5) CL5-PRES-shine nycthemera(CL10)-CL10-all | even CL5-NEG-CL16.REL-see-PASS
The sun always shines, even when (it is) not seen.
by Imralu
Sat 09 Jun 2018, 22:03
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: False friends and other unfortunate coincidences
Replies: 546
Views: 51093

Re: False friends and other unfortunate coincidences

Khemehekis wrote:
Sat 09 Jun 2018, 16:49
Like the way "liberal" means libertarian in Europe, but refers to someone on the anterior top left of a Vosem Chart (socially permissive, favoring Big Government on fiscal issues, against corporate personhood) in the U.S.?
I thought it was more the other way around
by Imralu
Mon 21 May 2018, 03:06
Forum: Translations
Topic: Kleine Fabel (A Little Fable) by F Kafka
Replies: 11
Views: 2788

Re: Kleine Fabel (A Little Fable) by F Kafka

:tan: Swahili "Ole," alisema panya, "dunia inakuwa ndogo zaidi kila siku. Mwanzoni ilikuwa kubwa sana hivi kwamba niliogopa, niliendelea kukimbia nikafurahi nilipoona kuta kwa mbali upande wa kushoto na kulia, lakini umbali kati ya kuta hizo ndefu umepungua haraka sana hivi kwamba nimeshaingia katik...
by Imralu
Sat 12 May 2018, 03:40
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Dialects
Replies: 27
Views: 1982

Re: English Dialects

LOT/CLOTH [ɒ ~ ɔ] NORTH/FORCE/THOUGHT [ɔː ~ oː] LOT /O/ - non-native. Although at first, this might sound like a lot/cloth split - but that would also suggest European, because the lot/cloth split is something that's dying out in native British English, but that still gets emulated by conservative ...
by Imralu
Mon 23 Apr 2018, 00:32
Forum: Translations
Topic: "saw him kill" vs "saw him killing"
Replies: 5
Views: 443

Re: "saw him kill" vs "saw him killing"

Creyeditor wrote:
Sun 22 Apr 2018, 15:41
I am not 100% sure if it's the same difference as in English though.
Hmm, I'm not sure either, but if you change the als to während, even if it's not really a normal thing to say, it'd make it more explicitly imperfective, wouldn't it?
by Imralu
Sun 22 Apr 2018, 14:25
Forum: Translations
Topic: "saw him kill" vs "saw him killing"
Replies: 5
Views: 443

"saw him kill" vs "saw him killing"

An aspectual difference in English which I can't really find good equivalents for in other languages I know. I assume Slavic languages distinguish this lexically and there may be other cool things in natlangs I don't know or in your conlangs. :eng: (1) I saw him kill a spider. :eng: (2) I saw him ki...
by Imralu
Mon 16 Apr 2018, 23:37
Forum: Translations
Topic: The only thing I've ever really loved was hurting you.
Replies: 2
Views: 303

The only thing I've ever really loved was hurting you.

This line from a Slipknot song has some nice ambiguity. (I mean, like, not, like, nice nice. Pretty unnice, actually - some may even say "very sad" - but the ambiguity is neiß !!!!) :eng: The only thing I've ever really loved was hurting you. :tan: Swahili GERUND INTERPRETATION: Jambo pekee nimeloli...
by Imralu
Mon 16 Apr 2018, 23:04
Forum: Translations
Topic: Avatar: The last airbender theme
Replies: 19
Views: 2701

Re: Avatar: The last airbender theme

:tan: Swahili Zamani za kale, mataifa manne yaliishi pamoja yakipatana. Kisha vitu vyote vikabadilika Taifa la Moto liliposhambulia. Ilikuwa ni avatari pekee, bingwa wa elementi nne zote, aliyeweza kuwazuia. lakini hasa dunia walipomhitaji zaidi, alitoweka. Ikapita miaka mia moja na kakangu nami tul...
by Imralu
Mon 16 Apr 2018, 11:34
Forum: Translations
Topic: The island watches
Replies: 6
Views: 910

Re: The island watches

:tan: Swahili Nimekaa nikiandika ingizo la leo chini ya majani ya mnazi unaopepea... Ni mazigazi matamu kama nini! I sit and write today's entry under the canopy of a swaying palm tree... What a tender illusion! ni-me-ka-a ni-ki-andik-a ingizo l-a leo chini y-a majani y-a mnazi u-na-o-pepe-a 1S-PRF-...
by Imralu
Thu 12 Apr 2018, 18:41
Forum: Translations
Topic: Price Worth Paying
Replies: 3
Views: 325

Re: Price Worth Paying

:tan: Swahili: Kama wanaume wote wenye mamlaka, alipoongea juu ya bei zinazofaa kulipwa, uliweza kuwa na uhakika wa jambo moja: mtu mwingine alikuwa akilipa. Like all men of power, when he talked of prices worth paying, you could be sure of one thing: someone else was paying. kama wanaume w-ote w-en...
by Imralu
Thu 12 Apr 2018, 09:36
Forum: Translations
Topic: When they ask how I died, tell them: still angry.
Replies: 5
Views: 410

Re: When they ask how I died, tell them: still angry.

:tan: Swahili Wanapouliza nilikufaje, ninawaambia: nikiwa nimekasirika bado. wa-na-po-uliz(a) ni-li-ku-f(a)-je | ni-na-wa-ambi(a) | ni-ki-w(a) ni-me-kasirik(a) bado 3P-PRES-REL.LOC-ask 1S-PST-EXT-die-how | 1S-PRES-3P-tell | 1S-SITUATIONAL-be 1S-PRF-become.angry still When they ask how I died, tell t...
by Imralu
Mon 09 Apr 2018, 10:08
Forum: Translations
Topic: The bear and the two friends
Replies: 2
Views: 463

The bear and the two friends

As Iyionaku pointed out, it's more convenient for everyone to have the story in one block, so here it is: Once upon a time, there were two friends, Ron and John. They decided to travel and see the world together. One day, they decided to go to the forest. The forest was very big and they knew that ...
by Imralu
Thu 05 Apr 2018, 15:10
Forum: Translations
Topic: French fries? My boyfriend dumped me.
Replies: 10
Views: 568

Re: French fries? My boyfriend dumped me.

:tan: Swahili: :aus: English: Unataka niende kakununulie chipsi wakati nimekuambia kwamba mpenzi wangu ameachana nami? u-na-tak(a) ni-end(a)-e ka-ku-nunu(a)-li(a)-e chipsi wakati ni-me-ku-ambi(a) kwamba mpenzi w-angu a-me-ach(a)-an(a) na-mi 2S-PRES-want 1S-go-SBJV CONSEQ-2S-buy-APPL-SBJV chips time(...
by Imralu
Fri 30 Mar 2018, 16:58
Forum: Translations
Topic: stand lie sit hang
Replies: 15
Views: 2081

Re: stand lie sit hang

:tan: Swahili Swahili has a preponderance of inchoative verbs rather than stative verbs (although, confusingly as fuck, these are usually called stative in learner materials). To be used as stative verbs, they are put in the perfect. For example kusimama means "to assume a standing position" (and NO...
by Imralu
Sat 17 Mar 2018, 01:13
Forum: Translations
Topic: Lion-Eating Poet
Replies: 11
Views: 1702

Re: Lion-Eating Poet

:tan: Swahili Katika pango la mawe kulikuwa na mshairi anayeitwa Shi, ambaye alikuwa mraibu wa simba na alikuwa ameazimia kula simba kumi. katika pango l-a mawe ku-li-ku-w(a) na mshairi a-na-ye-it(a)-w(a) Shi | amba-ye a-li-ku-w(a) mraibu w-a simba na a-li-ku-w(a) a-me-azimi(a) ku-l(a) simba kumi in...
by Imralu
Tue 06 Mar 2018, 19:17
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: False cognates
Replies: 603
Views: 67785

Re: False cognates

Got a structural one. Both :esp: Spanish and :tan: Swahili use the subjunctive for negative imperatives. The present subjunctive of Spanish a- thematic verbs (-ar verbs), the largest group of verbs, generally involves replacing a with e . In Swahili, all native Bantu verbs end with -a and this is ch...
by Imralu
Mon 05 Mar 2018, 06:46
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: False cognates
Replies: 603
Views: 67785

Re: False cognates

:deu: fegen "to sweep"; :isl: fága "to clean"
:tan: Swahili: -fagia "to sweep"
by Imralu
Mon 05 Mar 2018, 06:01
Forum: Translations
Topic: I did it..
Replies: 8
Views: 748

Re: I did it..

:tan: Swahili

Nilifanya kwa sababu nilitaka (kufanya hivyo).
ni-li-fany(a) kwa sababu ni-li-tak(a) (ku-fany(a) hivyo)
1S-PST-do INST cause(CL9)1S-PST-want (INF(CL15)-do DEM.MED.CL8)
I did it because I wanted (to do so).
by Imralu
Tue 27 Feb 2018, 02:35
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: False friends and other unfortunate coincidences
Replies: 546
Views: 51093

Re: False friends and other unfortunate coincidences

All4Ɇn wrote:
Tue 27 Feb 2018, 01:16
:bra: ema "rhea"
:eng: emu
That's not really a false friend unless you're Brazilian and keep accidentally calling rheas emus in English. They're quite possibly cognates too, so probably not a coincidence either.
by Imralu
Tue 27 Feb 2018, 02:27
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: False cognates
Replies: 603
Views: 67785

Re: False cognates

:eng: ponderous, pound
:tan: Swahili: -ponda "to crush", "to pound"