Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 256
Joined: Mon 15 Aug 2016, 15:15
Location: ܬܩܠܡܟܢܓܝܕܪ

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Void » Tue 21 Nov 2017, 02:00

Ághingalut sahlut zás.
The stars have blessed you.

I'm sure that one day I'll have a decent birthday wish.
ܣܐ ܚܘܡ ܐܝ ܩܟܝܙܘܐ ܝܗܟܝܐ ܘܫܫܠ
User avatar
Sḿtuval
greek
greek
Posts: 851
Joined: Wed 09 Oct 2013, 23:56
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Sḿtuval » Tue 21 Nov 2017, 10:09

Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
I have absolutely no idea what I'm doing.
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1323
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » Tue 21 Nov 2017, 19:51

Sḿtuval wrote:
Tue 21 Nov 2017, 10:09
Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
Hiwe kë agaj nge a.
It is strange and new.

Abwo li tä ngo nah.
I'm ambivalent about it.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
User avatar
Sectori
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 37
Joined: Thu 07 Oct 2010, 17:12
Location: Tkaronto

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Sectori » Tue 21 Nov 2017, 20:45

kiwikami wrote:
Tue 21 Nov 2017, 19:51
Sḿtuval wrote:
Tue 21 Nov 2017, 10:09
Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
Hiwe kë agaj nge a.
It is strange and new.

Abwo li tä ngo nah.
I'm ambivalent about it.
Zāt surejez jurtez ne — kojnet nyer sadaz la igidek.
zāt-Ø Ø-like-Ø-ez-Ø ne kojnet Ø-nyer-Ø-Ø sadaz la igide-k
1P-SG IND-like-PRES-IMPF-SG appearance 3P.INAN pleasant IND-be-PRES-SG now to behold-INF
I like it — it’s pleasant to look at now.
inida elish, er-jīse pan.
sheb olnezī, on zūl kaid
nyer maudem? māzeye gejegura,
ib-zhiyorī aur mādaresh; kep panī weram.
e pel zherokareshī, onyek ne rād:
izholen tekab. yerogim nyer.

(semar pel, i.1-6)
Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: Mon 03 Sep 2012, 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Alessio » Tue 21 Nov 2017, 21:06

:con: This text is in Simpel, my latest work-in-progress conlang. :con:

Ef naun wan, im e pre uder ika, dzu ef keup ob.
/ef nau̯n wan im e pre 'uder 'ika d͡zu ef keu̯p ob/
For some things it has improved, but for others not so much.

Atad am, eud inar parfin e teit xilir, dzu am ika qaz otonan ef si terkit naun podin.
/a'tad‿am eu̯d‿'inar 'parfin e tεi̯t 'ʃilir d͡zu am 'ika t͡ʃaz 'otonan ef si ter'kit nau̯n 'podin/
I like the new look-and-feel a lot, but I have problems finding some functionalities now.
Spoiler:
Yi am ob luyod eud inara spoiler eki. Yes up, yodu im ob ben podin talec ifisi gardec.
/(j)i am ob 'lujod‿eu̯d‿'inara 'spɔi̯ler 'eki jes up 'jodu im ob ben 'podin ta'let͡s 'ifisi gar'det͡s/
And I'm not very fond of the new spoiler, either, mainly because it didn't work until yesterday or so.
Last edited by Alessio on Wed 22 Nov 2017, 21:46, edited 1 time in total.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1623
Joined: Sun 25 May 2014, 13:17

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Iyionaku » Wed 22 Nov 2017, 10:00

Tespaktoniobut pi cîyvaltyaʻareyai æ'palitín. Arai, re faipalai æn'angél, cut garbai pès vitgermánan èpa icarat ivapuivas ocènoc.
[ˌtespɐ̆ˈtoːnɪ̯ɔ̈bʉ pi kɨɕvɐlt͡ʃɐʔɐˈɾeːʃaɪ̯ əpalɨˈtinː | ˈaːɾaɪ̯, ɾə ɸaɪ̯ːpaːlaɪ̯ ənɐŋˈgeːl, kʉ̆‿ˈgaɾbaɪ̯ pɛs vɨ̆‿gəɾˈmaːnɐn ˈɛpɐ ɨˈkaːɾɐt ɨʋɐˈpuːvɐʃ ɔ̈ˈkɛnɔ̈k]
especially-annoying-COP.3PL that not_anymore-POT-change-1SG DEF.CONC=language | PART 1SG.REC good-speak-1SG DEF.CONC=English, but normal-COP.1SG towards name-German-PL and from_now_on NEC-search-JUS.1SG further_and_further
I find it especially annoying that you cannot change the language anymore. I mean, my English is good, but I'm used to German names and now I have to search forever.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.
User avatar
masako
shadowlight
shadowlight
Posts: 1955
Joined: Thu 12 Aug 2010, 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » Mon 27 Nov 2017, 20:10

ne habanu kiswa yení
NEG enjoy-1s-3s appearance-ACC new
I don't like the new appearance.
User avatar
Evynova
cuneiform
cuneiform
Posts: 186
Joined: Sun 01 Jan 2017, 18:28
Location: Belgium

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Evynova » Mon 27 Nov 2017, 21:47

Mekhana laa ilura wukh menai ighi ime ewi shasii maini khe.
/ˈmexɑˌna laː ˈilʊˌra wux ˈmena͡i ˈiɣɪ ˈimɛ ˈewɪ ˈʃasiː ˈma͡inɪ xe/
face DEF.INAN young ACC truth in 1P.AN good see CAP PRS
I actually like the new look.
User avatar
Fleur
earth
earth
Posts: 1066
Joined: Sat 22 Sep 2012, 15:47
Location: UK

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Fleur » Wed 29 Nov 2017, 15:53

Ē la wahepā. Kako ē ka lomino koīle o ūkopā la fīo naegūpā a a.
[ʔe̞ː la waɦe̞paː | kaqo ʔe̞ː ka loᵐbiⁿdo qoiːle̞ o uːqopaː la ɸiːo naeᵑɢuːpaː ʔaʔa]
1SG TOP also-good-POL | though 1SG AGE distant-MOD period PAT big-POL so somewhat surprise-POL ha ha

I quite like it too. I'd been away for quite some time though, so it was a bit of a shock haha.

EDIT:
(ā nōkō la fīwī o nuno heʻi mo nōpā la ē o feu aikapā - and I just realised it's more mobile-friendly so now I'm doubly happy)
User avatar
spanick
greek
greek
Posts: 802
Joined: Thu 11 May 2017, 00:47
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by spanick » Wed 29 Nov 2017, 17:45

Et lječd men ok. Et skad hriner jah lehter med mobitels fož brakn.
/et ʎetʃt men oːk | et skad xriːner jax lexter med mobitels foʒ braːkn̩/
I like it too. It seems cleaner and easier to use with a cell phone.
User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7643
Joined: Sun 13 May 2012, 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » Thu 30 Nov 2017, 21:08

masako wrote:
Mon 27 Nov 2017, 20:10
ne habanu kiswa yení
NEG enjoy-1s-3s appearance-ACC new
I don't like the new appearance.
petsan yasahi maye hinim namyo sutsuye.
soft-ADV wind-DIM among reed-PL 1PL.GEN whisper-PST
A breeze whispered softly through our reeds.

I am in agreement.
[:S]
Keenir
runic
runic
Posts: 2528
Joined: Tue 22 May 2012, 02:05

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Keenir » Sun 03 Dec 2017, 05:13

A thaba seedere meese!
[a Ta.ba. se:d.re me:s]
I am happy!
At work on Apaan: viewtopic.php?f=6&t=4799
User avatar
masako
shadowlight
shadowlight
Posts: 1955
Joined: Thu 12 Aug 2010, 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » Sun 03 Dec 2017, 13:48

Lambuzhao wrote:
Thu 30 Nov 2017, 21:08
petsan yasahi maye hinim namyo sutsuye.
soft-ADV wind-DIM among reed-PL 1PL.GEN whisper-PST
A breeze whispered softly through our reeds.
ano ka
Again?
User avatar
Evynova
cuneiform
cuneiform
Posts: 186
Joined: Sun 01 Jan 2017, 18:28
Location: Belgium

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Evynova » Sun 03 Dec 2017, 20:45

Legtefemy-e imsa ligi imsa jes-elci merximala. Oclagiftewux kul nolxaxe.
/leɣ.te.fe.mʷy e im.sa lʲi.ʝʲi im.sa jes.el.ɕʲi mer.çʲi.ma.la |oʃ.la.ʝʲif.te.wux kʷul nol.xa.xe/
My father cried in my arms today. Gotta hate depression.
User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: Sun 13 Oct 2013, 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dezinaa » Mon 11 Dec 2017, 01:42

Image
Unoi, uano, uukze, ie unai tope.
[uˈnɔj | ˈwɑnɔ | uˈʔugzɛ | jɛ uˈnɑj ˈtɔpɛ]
Eat, sleep, die, repeat.
User avatar
Thrice Xandvii
darkness
darkness
Posts: 3829
Joined: Sun 25 Nov 2012, 10:13
Location: Carnassus

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Thrice Xandvii » Mon 11 Dec 2017, 07:44

Image Śıtaall:
Image

(This gets at the basic meaning of "this is a sentence" but I think the word tsaamu is more like "written thing," IIRC. At any rate, this is the first thing I wrote in the overhauled version of Shitullian! And may the peasants rejoice!!)
Image
User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2648
Joined: Sat 10 Nov 2012, 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » Mon 11 Dec 2017, 09:02

Dezinaa wrote:
Mon 11 Dec 2017, 01:42
Image
Unoi, uano, uukze, ie unai tope.
[uˈnɔj | ˈwɑnɔ | uˈʔugzɛ | jɛ uˈnɑj ˈtɔpɛ]
Eat, sleep, die, repeat.
La vî l'e-ccourte e pouès on meû.
[ləˈviː lɛˈkuʁ.tə əˈpwɛs ɔ̃ˈmœː]
Life is short, and then you die.
[:|]

Thrice Xandvii wrote:
Mon 11 Dec 2017, 07:44
(This gets at the basic meaning of "this is a sentence" but I think the word tsaamu is more like "written thing," IIRC. At any rate, this is the first thing I wrote in the overhauled version of Shitullian! And may the peasants rejoice!!)
Si c'l'e-vvroù A) c'l'edziste en-e fraze, B) c'l'edziste en pæyizànt e C) c'en pæyizànt s'rejoûvìs can l'edziste en-e fraze, allö, li ppæyizan-i s'rejoûvîyòn.
[si.klɛˈvʁu | ˈa | klɛˈzi.stə ẽ.əˈfʁa.zə | ˈbe | klɛˈzi.stə ɛ̃.pɛː.jiˈzɑ̃t e | ˈse | kɛ̃.pɛː.jiˈzɑ̃t sʁe.ʑuːˈvis kɑ̃.lɛˈzi.stə ẽ.əˈfʁa.zə | aˈlœː | lip.pɛː.jiˈzɑ̃.i sʁe.ʑuː.viːˈjɔ̃]
If it is the case that A) there exists a sentence, B) there exists a peasant and C) a peasant rejoices when there exists a sentence, then the peasants shall rejoice.
User avatar
Davush
greek
greek
Posts: 500
Joined: Sat 10 Jan 2015, 14:10

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Davush » Mon 11 Dec 2017, 17:35

Saraqlássă sanuc sĭhrĭqótu shuvu Qutrus nĭ Qashrus qullurmi, Stias nĭ Qanshar paitharmi, Shirilzúr hiltharmi, Bályáthma nĭ Htuppu bállurmi yúshă. Gilga s-Saraqlás Qutrussán yaḥ. Mŭtséni gilgai-bai táḥ.

/saˈɾaqla:ssǝ saˈnuk ˈsǝħɾǝqo:tu ˈʃuvu ˈqutɾus nǝ ˈqaʃɾus ˈqulluɾmi sti:ǝs nǝ ˈqanʃaɾ ˈpaiθaɾmi ʃiˈɾildzu:ɾ ˈħilθaɾmi ˈba:lˌja:θma nǝ ˈħtuppu ˈba:lluɾmi ˈju:ʃǝ. gilga sǝ saɾaqla:s qutɾussa:n jaħ mǝtse:ni gilgaibbai ta:ħ/

Alternate orthography for fun:

Saraqlāssă sanuk sĭḥrĭqōtu śuvu Qutrus nĭ Qaśrus qullurmi, Stīas nĭ Qanśar paitharmi, Śirilẓūr hiltharmi, Bāliāthma nĭ Ḥtuppu bāllurmi yūśă. Gilga s-Saraqlās Qutrussān iaḥ. Mŭṣēni gilgai-bai tāḥ.

The 7 provinces of Saraqlás are: Qutrus and Qashrus in the East, Stias and Qanshar in the South, Shirilzúr (White Mountain) in the North, Bályáthma (West Ocean) and Htuppu in the West. The language of Saraqlas is Qutrussan. There are also other languages.
User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: Sun 13 Oct 2013, 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dezinaa » Tue 12 Dec 2017, 01:04

Dormouse559 wrote:
Mon 11 Dec 2017, 09:02
La vî l'e-ccourte e pouès on meû.
[ləˈviː lɛˈkuʁ.tə əˈpwɛs ɔ̃ˈmœː]
Life is short, and then you die.
[:|]
Spoiler:
That wasn't supposed to be sad, BTW. It's a play on "Eat, sleep, X, repeat", with a hint of reincarnation. Cool video, too.
User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1323
Joined: Sat 26 May 2012, 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » Fri 22 Dec 2017, 23:38

Khäth ang ke nën i a. Nmiuh go Zilzë.
I adopted a cat. Her name is Aster.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.
Post Reply