Search found 46 matches

by Aleco
26 Jan 2013 05:03
Forum: Skandinaviskt
Topic: Ny dansk ortografi
Replies: 27
Views: 7768

Re: Ny dansk ortografi

Det er jo det eg seier [;)] At så framt skritmålet omfamnar det talne, så synst eg det skal følgje det nettopp det talne. Det er jo difor eg ikkje likar bokmål - tokjønnsmålet og verbformene frå dansk har aldri funnest i norsk. Likevel så går det mot meir og meir danske former (sjølv om dei radikale...
by Aleco
25 Jan 2013 07:29
Forum: Skandinaviskt
Topic: Ny dansk ortografi
Replies: 27
Views: 7768

Re: Ny dansk ortografi

Eg kan skjøne det, men samstundes bør jo skriftmål endrast i samsvar med talemålet så framt det lèt seg gjera. Eg synst t.d. at fleire slaviske språk mestrar dette på eit godt vis. Alt skal vera så historisk rett i skriftmåla no for tida, som framstår som penare (av di det då ikkje er så annleis frå...
by Aleco
17 Jan 2013 05:07
Forum: Skandinaviskt
Topic: Ny dansk ortografi
Replies: 27
Views: 7768

Re: Ny dansk ortografi

Kunne du gjevi oss nokre døme no som rettskriving di har vorti nya opp att. [:D] Eg likar dansk, men eg synst rettskrivinga så som ho er no gjev eit litt gali bilete av korso det eigenleg læt. Jamføring av dei ymse nordiske språka hadde òg vori mykje meir spennande om ljodutviklingane i dansk hadde ...
by Aleco
26 Jun 2012 19:57
Forum: Skandinaviskt
Topic: Mål og dialekter
Replies: 250
Views: 84056

Re: Mål og dialekter

Hár vell søkt tjúu stáar ... menn entno ærbe [:(] Ska på læier i morræ å jæ kommer te å væræ dær hélt te sønndann. Fríviljævsærbe. Dú æ?

Å jóæ! Jæ stó på ælle prǿvunæ minne! [:D]
by Aleco
24 Jun 2012 14:23
Forum: Skandinaviskt
Topic: Mål og dialekter
Replies: 250
Views: 84056

Re: Mål og dialekter

Jæ hár vell ente vøri hær so mýy på e stønn... sann gǻr-e nær ágangsprǿvunæ hópær sæ opp. [:)] Håssu stǻr-e te me føĺket hær inne æ?
by Aleco
06 May 2012 11:09
Forum: Skandinaviskt
Topic: Skandinavistik
Replies: 41
Views: 37004

Re: Skandinavistik

No skal eg vedkjenne at eg ikkje kan så veldig mykje om nørdre mål som eg burde (både i Sverige og Noreg), men alt ser greitt ut for meg her, trur eg. Det einaste eg er litt uviss på er dei nørdre og nordvestre grensene for nordskandinavisk innanfor Noreg. Eg kjenner til dømes to frå Møre og Romsdal...
by Aleco
06 May 2012 02:07
Forum: Skandinaviskt
Topic: Skandinavistik
Replies: 41
Views: 37004

Re: Skandinavistik

Eg er sams med han Hunef. Synest begge gonger det var merkeleg å setja nordnorsk i same bås som austlandske mål, men greitt nok. Og om det fyrst skal gjera det, synst eg ikkje skiljet mellom søraustlege norske og sørvestlege svenske mål skal gå langsmed grensa. Gjev meir meining å gruppere t.d. østf...
by Aleco
14 Apr 2012 21:05
Forum: Skandinaviskt
Topic: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?
Replies: 159
Views: 24966

Re: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?

Hadde jau vori mogleg å laga eit sannsynleg utfall etter hundreår med runeskriving og korleis ein naturleg og moderne framvokster kan ha hendt [:)] Eg gjorde det sjølv ein gong, men eg har diverre ikkje kunnskapen til å gjera det databasert. Det krävs en del eftertanke för att konstruera en rimlig ...
by Aleco
14 Apr 2012 20:15
Forum: Skandinaviskt
Topic: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?
Replies: 159
Views: 24966

Re: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?

Och så finns det väl säkert en liten grupp som vill skriva med runor istället? [:P] Jag skulle gärna vilja skapa ett konspråk med runor. Tyvärr så är det ju inte rimligt att tro att konspråket skulle använda existerande runor med stöd i t.ex. Unicode utan ett eget system. Och jag orkar inte riktigt...
by Aleco
12 Apr 2012 22:25
Forum: Skandinaviskt
Topic: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?
Replies: 159
Views: 24966

Re: Hvem taler/snakker/pratar skandinavisk(a)?

Velkomen skal du vera, Olav! [:D]
by Aleco
09 Apr 2012 00:44
Forum: Translations
Topic: Ey Mann, wo is' "Mein Kampf" !?
Replies: 16
Views: 2475

Re: Ey Mann, wo is' "Mein Kampf" !?

:nor: Øy, kvar er "Min Kamp"!?

Image Cálos: Mer, é, meme "Fosul Ávo" és!?
Mer é meme f-os-ul áv-o és
you.neutral/polite hey where battle-NOM-my I-GEN be.PRS.3rd
by Aleco
08 Apr 2012 10:19
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Affixes of lexical class
Replies: 36
Views: 2806

Re: Affixes of lexical class

:jpn: ?

All active verbs end in -u and adjectival verbs end in -i (Chinese loans not included).
by Aleco
08 Apr 2012 00:36
Forum: Translations
Topic: To be
Replies: 22
Views: 4079

Re: To be

I played back and forth with "to be," but went back to a more European style. Oh, and I haven't figured out the weekdays yet, and I can't update any vocab without Word and still keep everything neat and tidy [:P] http://img689.imageshack.us/img689/3789/calos.png Cálos: Svérícimáδos ésam Sweden.perso...
by Aleco
07 Apr 2012 18:30
Forum: Translations
Topic: To be or not to be
Replies: 90
Views: 14432

Re: To be or not to be

Germanic natlangs: :eng: To be, or not to be: that is the question. :deu: Sein oder nicht sein: das ist die Frage. :dan: At være eller ikke at være - det er spørgsmålet. :swe: Att vara eller inte vara - det är frågan. :nor: Å være eller ikke være - det er spørsmålet. :nor: Å vera eller ikkje vera - ...
by Aleco
07 Apr 2012 01:35
Forum: Translations
Topic: Affixes hatred
Replies: 105
Views: 13337

Re: Affixes hatred

Same as balle [f] in Norwegian I guess [:P]
by Aleco
07 Apr 2012 01:28
Forum: Translations
Topic: Affixes hatred
Replies: 105
Views: 13337

Re: Affixes hatred

Jenta sprang kring treet og sparka ballen. 7 words, 11 syllables :nor: Norwegian, isolating/fusional jent(e)-a sprang kring tre-et og spark-a ball-en girl-DEF run.PST around tree-DEF and kick-PST ball-DEF [ˈjɛntʰɑ spɾɑŋ kɾɪŋ ˈtɾeːɛ ɔ ˈspɑɾkɑ ˈbɑlːɛn] Gjenta løpte om trét å spærkæ bállen. 7 words, 11...
by Aleco
07 Apr 2012 00:48
Forum: Translations
Topic: Throwing a ball.
Replies: 15
Views: 1756

Re: Throwing a ball.

Nice! :mrgreen: http://img689.imageshack.us/img689/3789/calos.png Cálos: Genos samns hír(c) gen-os samn-s hír(-c) boy-NOM ball-ACC throw.PRS.3rd(-PROG) The boy throws[/is throwing] the ball. Genos samns cavoiel hír gen-os samn-s cav-oiel hír boy-NOM ball-ACC dog-ALL throw.PRS.3rd The boy throws the ...
by Aleco
07 Apr 2012 00:29
Forum: Translations
Topic: Bad Wolf
Replies: 10
Views: 1808

Re: Bad Wolf

Milyamd wrote::nor: Slemmeulv ("Dårlig Ulv" in DW)
Dårlig (dårleg) would be "bad at something" or "ill/sick" [:)], and we put them together in this case [;)]

Image Cálos: Δravos Hnéno /ˈθɾavɔs ˈxneːnɔ/
"Wolf Bad/Mean"
by Aleco
07 Apr 2012 00:13
Forum: Everything Else
Topic: You
Replies: 855
Views: 127620

Re: You

Why not ;) Alias(es): Alec/Alek, Alex, Ask, Skråning Location: Oslo, Norway Date of birth: July 12th 1992 Gender : Male Occupation : Undergrad Interests : Linguistics, mystery/fantasy novels/movies/TV series, intercultural encounters (volunteer with AFS) Favorite music : The somewhat embarrassing ki...
by Aleco
06 Apr 2012 21:34
Forum: Skandinaviskt
Topic: Länk- og PDF-samlingstråd
Replies: 17
Views: 3155

Re: Länk- og PDF-samlingstråd

Så vi er så å seia dømde til å innsjå at måla døyr fyrst når det er for seint [:P]