Search found 54 matches

by Óðon
10 Dec 2014 23:06
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Jag vet inte. Men de som säger "ao" för á säger "når" och det finns de som säger "nör", i Härjedalen och delar av Jämtland. Jag känner förstås till detta, men jag känner en viss aversion mot det oetymologiska uttalet. Vill ha en rejäl utredning här innan jag skriver nor . [:S] Eller nur ? I hammerd...
by Óðon
10 Dec 2014 23:00
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Ja. Den formen är den allmänna i Jämtland. Dock kanske jag borde skrivit w-omljud. Jag kallar det för progressivt u -omljud. Kände inte till just detta exempel. Känner du till fler ord med denna typ av omljud (d.v.s. C ví > C vý )? svæng-reim kanske, dock annan vokal Jag kan tänka mig att sv- och k...
by Óðon
10 Dec 2014 22:32
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Tyvärr känner jag inte till något sådant. Jämtland fick ju sina första skolor andra halvan av 1600-talet så det borde ju ha skrivits en del informellt då. Borde finna någon som har forskat på detta. Finns det nåt matnyttigt i den här doktorsavhandlingen ? Det finns såklart diplom, brev och rättshan...
by Óðon
10 Dec 2014 22:30
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Jag tror det ska vara nor och att norrmännen valt å bara för ursprunget i nær som har lång vokal. Hur har o utvecklats ur æ (eller á )? [:'(] Notera att min ortografi inte bara är deskriptiv, den är även preskriptiv. Jag vet inte. Men de som säger "ao" för á säger "når" och det finns de som säger "...
by Óðon
10 Dec 2014 22:24
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Känner du till nån frekvensordbok tillgänglig via nätet? Om du fullbordar Swadesh 207 så kanske du glädjer någon komperativ språkforskare. http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Swadesh_list_207_plain http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Swadesh_lists_for_Germanic_languages Nä, min ortografi är ju...
by Óðon
10 Dec 2014 22:20
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Progressivt v-omljud på långa vokaler. Ex. svín > svýn Heter det så i jämtska? [:S] Ja. Den formen är den allmänna i Jämtland. Dock kanske jag borde skrivit w-omljud. u hade min mor uttalat [so:], men för detta ord använder hon enligt mig ett unikt fonem som jag skulle beskriva som rundat schwa. De...
by Óðon
10 Dec 2014 21:53
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Min källa för övergången é > ei > ie på island är "The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages.". Minns inte vilken volym. Om jag inte minns fel så är antagandet att den sekundära diftongen inte är fallande till skillnad från den primära. Jag får ...
by Óðon
10 Dec 2014 21:40
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Förresten, känner du till om det finns någon som hlst nedtecknad jämtska från 1600-talet? Tyvärr känner jag inte till något sådant. Jämtland fick ju sina första skolor andra halvan av 1600-talet så det borde ju ha skrivits en del informellt då. Det finns såklart diplom, brev och rättshandlingar på ...
by Óðon
10 Dec 2014 21:29
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

DrGeoffStandish wrote: nár [nɑʊːɾ] pron., adv., konj. 'när' (fj. nár)
Jag tror det ska vara nor och att norrmännen valt å bara för ursprunget i nær som har lång vokal.
by Óðon
10 Dec 2014 21:01
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

DrGeoffStandish wrote:Känner du till nån frekvensordbok tillgänglig via nätet?
Om du fullbordar Swadesh 207 så kanske du glädjer någon komperativ språkforskare.
http://en.wikipedia.org/wiki/Template:S ... _207_plain
http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix: ... _languages
by Óðon
10 Dec 2014 20:25
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Anledningen till att jag tror att det är ren jämtska är att den gamla au -diftongen skrivs ov (t.ex. Ovdhon = isl. Auðunn ), d.v.s. ou , vilket är ganska specifikt jämtska eftersom jag inte hittar liknande stavning i andra samtida norska dokument. Kanske var det alltså så som ren (kansli-)jämtska f...
by Óðon
10 Dec 2014 20:08
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

BOKSTAVEN Æ Ang. (2) ovan så har jag kommit fram till följande: Uteslut æ ur ortografin! Man bör skriva etymologiskt vid " r -omljud" ( mark [mæʂk] 'mask', ełg [æɽg] etc.) och vid utjämning precis som jag skrev ( spala [ˈspæː.la] 'spela', smaka [ˈsmaː.ka] 'smaka', skaka [ˈskæː.ka] 'skaka' etc.), de...
by Óðon
10 Dec 2014 19:55
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

DrGeoffStandish wrote: for [fɔːɾ] prep. 'för' (fj. for)
Inte fyr ?
by Óðon
10 Dec 2014 19:45
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Låt oss fortsätta: su [sɞː] adv., konj. 'så' (fj. sva < svá ) Jag ser utvecklinen såhär: svá > svǫ́ > sǫ́ > sV? (betonad form) Progressivt v-omljud på långa vokaler. Ex. svín > svýn u hade min mor uttalat [so:], men för detta ord använder hon enligt mig ett unikt fonem som jag skulle beskriva som r...
by Óðon
10 Dec 2014 19:20
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

- Jag tror alltså att dialektdraget har spridits från Jämtland via Tröndelag ut till öarna. I så fall borde man kunna hitta förekomsten i tröndska diplom från samma tid + tiden före som diftongeringen är belagd i de isländska källorna. Intressant teori, jag hade antagit att diftongeringen på Island...
by Óðon
10 Dec 2014 18:09
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Borde det inte ha stannat som ei på Island? Eller var islänningarna så pass literata så att de kunna skilja på vokaletymologin i ord som mér och meir som alltså båda uttalades meir ? Eller var det en skillnad i uttalet, t.ex. att etymologiskt ei låg närmare äi så att mér uttalades " meir " och meir...
by Óðon
10 Dec 2014 17:54
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Du menar att uttalet fje finns belagt i jämtska? Uttalet fi känner jag dock till. Ja, åtminstone äldre belägg från 1700-talet. Jämtskan saknar den förlängning där e står som uddljud i enstaviga ord som finns i många andra dialekter. Möjligen då med undantag för pronomet je. Bonskan har ju exempelvi...
by Óðon
07 Feb 2014 04:42
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Fullt möjligt, men formen med diftong finns i nylandssvenskan och estlandssvenskan med, så jag vet inte om vi kan vara helt säker på att det är ett lån. Exempel på diftongering av e framför ll i andra ord skulle dock peka på det, men jag känner inte till något sådant. Mitt problem med omedelbara et...
by Óðon
07 Feb 2014 04:13
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Óðon, vad sägs om följande projekt: Skapa en jämtsk-svensk svensk-jämtsk ordlista baserad på de 3000 vanligast förekommande orden (enligt frekvensordlista för t.ex. svenska)? Det vore ett sätt att med minimal arbetsinsats skapa en användbar ordbok för jämtska och där man dessutom kan presentera min...
by Óðon
07 Feb 2014 03:41
Forum: Skandinaviskt
Topic: Jämtska
Replies: 198
Views: 76955

Re: Jämtska

Så till något nytt. Har du koll på huruvida gammalt kort ø i kortstavig ord (fno. -øC(j)i, -øC(j)a eller -øC(j)u ) finns bevarade i några jämtska ord? Jag hittar bara gammalt kort ø i gamla långstaviga ord, d.v.s. framför lång konsonant (fno. -øCC ) t.ex. øks [øks] 'yxa', øðłe [²ʏːɽ] 'natur, inre v...