Search found 1334 matches

by opipik
20 Nov 2019 16:53
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 190
Views: 13350

Re: Romanization game #2

/p t̪ ʈ c k ʔ/ ⟨p t tr tj k '⟩ /b ɟ g/ ⟨bh j g⟩ /ɓ ɗ/ ⟨b d⟩ /m n ɲ ŋ/ ⟨m n gn ng⟩ /ð h/ ⟨dh h⟩ /l r ɽ/ ⟨l r rl⟩ /w j/ ⟨w y⟩ /i ɨ u e ʌ o/ ⟨i ü u e a o⟩ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/ ⟨î ï û ê â ô That's not the whole inventory. /m n ŋ ɴ/ <m n ng nng> /p b t d k ɡ/ <p b t d k g> /ts tʂ tɕ/ <ts tr c> /f s z ʂ ɕ x h/ ...
by opipik
20 Nov 2019 12:05
Forum: Conlangs
Topic: Romanization game #2
Replies: 190
Views: 13350

Re: Romanization game #2

/m n ɲ/ <m n ny> /p t c k kʷ/ <p t ky k kw> /ɓ ɗ ʄ/ <b d 'y> /tʃ/ <c> /ɸ s ɕ x/ <f s x h> /z ʑ ɣ/ <z zy g> /ʋ j/ <v y> /ɾ/ <r> /ɫ ʎ/ <l ly> /ɪ ʊ/ <i u> /ɛ ɔ/ <e o> /ɑ/ Next(Tima): /p t̪ ʈ c k ʔ/ /b ɟ g/ /ɓ ɗ/ /m n ɲ ŋ/ /ð h/ /l r ɽ/ /w j/ There are two vowel harmony sets: /i ɨ u e ʌ o/ /ɪ ɘ ʊ ɛ a ɔ/...
by opipik
15 Nov 2019 08:43
Forum: Beginners' Corner
Topic: Are velarized vowels possible?
Replies: 12
Views: 199

Re: Are velarized vowels possible?

Some Qiangic languages have uvularized or velarized vowels.
by opipik
13 Nov 2019 22:00
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 18:07
Is it spoken west of the Nile?
Yeah. [tick]
by opipik
13 Nov 2019 17:43
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 17:32
Is it spoken in either Sudan or South Sudan?
No. [cross]
by opipik
13 Nov 2019 17:02
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
13 Nov 2019 00:50
Is it classified as Nilo-Saharan?
It is indeed classified as "Nilo-Saharan". [tick]
by opipik
12 Nov 2019 23:37
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:31
Is it a Niger-Congo language?
No. [cross]
by opipik
12 Nov 2019 22:28
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

Birdlang wrote:
12 Nov 2019 22:27
Is it a Berber language?
No. [cross]
by opipik
12 Nov 2019 22:03
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
12 Nov 2019 20:28
Is it spoken in Africa?
Yes. [tick]
by opipik
12 Nov 2019 22:01
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 2793
Views: 700419

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

There's also /b t k g/, attested in Bwaidoka , but there are other stops - the full inventory is /b bʷ t k g kʷ/. The tables in the Organized Phonology Data papers aren't accurate - they often omit prenasalized stops and sometimes they contain even more glaring errors. Elsewhere in that paper it's ...
by opipik
12 Nov 2019 19:28
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

àɣóó wày káynáfó à sí, áǹ nàànà ssí, ám̀ bààbà híkkà wàyfó. ẓáàẓí hì, hììgìfó kʷáydáⁿ, sáy í sìⁿ wày káyná íngìqáásì ì táẓàɣàᵐ. sáy íǹ nàànáyò sìn ísì sáy ì kʷáy ì záwkàté bóóráy ǹn ízè. íngìqáá gá ì kʷáy bóóráy ìᵐ káw ìndá, ì káwkà bóóráy, sáy ì túúkà. í gìsá àɣó wày kíṭṭá ǹ nàànà ssíí, ám̀ màn Kw...
by opipik
09 Nov 2019 17:56
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

Tlingit?
by opipik
25 Jul 2019 09:58
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

Is it a Jola language?
by opipik
01 Sep 2018 10:56
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: English Dialects
Replies: 68
Views: 27749

Re: English Dialects

Here are my vowels: KIT ɪ DRESS ɛ TRAP æ if I try, otherwise ɛ LOT ɑ STRUT ɐ FOOT ʊ BATH ɑː or æ, depends if I try CLOTH ɔ? ɑ? I don't know. NURSE ɚ FLEECE iː FACE ɛɪ PALM ɑː or ɑl THOUGHT ɔː, can't bring myself to merge lot/cloth and thought GOAT ɔʊ GOOSE ʉː (might be ʉu?) PRICE aɪ CHOICE ɔɪ MOUTH ...
by opipik
31 Aug 2018 11:24
Forum: Everything Else
Topic: Conlanger stereotype poll
Replies: 71
Views: 22250

Re: Conlanger stereotype poll

1. Gender: Honestly, I don't know. I don't even care about it nor have any time to think about it. 1.5: Sex: Male 2. Sexual orientation: Straight. 3. Handedness: Left 4. Nationality: Czech 5. Ethnicity: same as nationality 6. Neurotype: neurotypical. 7. Health conditions and physical disabilities: N...
by opipik
21 Aug 2018 19:00
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 2793
Views: 700419

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

@Birdlang in case you think Eldin is serious, he isn't. These inventories are fine* except the second one, which would benefit from cutting some vowels out.

*They're fine. What's with the random ejective in the second and the random nasalized flap in the third, though?
by opipik
19 Aug 2018 22:57
Forum: Conlangs
Topic: Random phonology/phonemic inventory thread
Replies: 2793
Views: 700419

Re: Random phonology/phonemic inventory thread

Now that's something I haven't seen in ages!
by opipik
06 Apr 2018 22:15
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
06 Apr 2018 22:04
Is it part of the Central Vanuatu linkage?
No
by opipik
06 Apr 2018 21:59
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

shimobaatar wrote:
06 Apr 2018 21:52
Is it part of the Nuclear Southern Oceanic linkage, according to Lynch (1995)?
Yes.
by opipik
06 Apr 2018 21:48
Forum: Linguistics & Natlangs
Topic: Guess The Language!!!
Replies: 3204
Views: 394307

Re: Guess The Language!!!

Birdlang wrote:
06 Apr 2018 20:53
Is it South Oceanic?
Yes. [tick]