Jordgubbska

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 08 Jan 2012 13:39

xingoxa wrote:Huvud-först eller huvud-sist?
Har ej bestämt mig ännu, men jag tror det kommer bli huvud-sist.
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 08 Jan 2012 15:36

Jag känner för att göra ett par ord här. Jag tar Xings ordlista från sidan 2.

Máardai - Jordgubbe
/maː˥˧ɹdaɪ/
Víírj Droú - Hallon
/ʋiː˦ɹj ɖɻoʊ˧˥/
Tąrhonh - Krusbär
/tãɹ̥on̥/
Duuvh - Människa
/duːʋ̥/
Trį́į́ - Hink
/ʈɻĩː˦/
Maav - Spade
/maːʋ/
Áádir - Kniv
/aː˦diɹ/
Rhárha - Kråka
/ɹ̥a˦ɹ̥a/
Ṭaṇ - Skata
/ʈaɳ/
Íídgi - Snigel
/iː˦gdi/
Rhóónų - Daggmask
/ɹ̥oː˦nũ/
Áḍi - Myra
/a˦di/
Tóóvu - Skog
/toː˦ʋu/
Ái - Moln
/aɪ˥˧/
Núim - Regn
/nuɪ˥˧m/
Rrą́ą́ - Sol
/rãː˦/
Mų́ų́n - Språk
/mũː˦n/

Vad tycks?
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
Ceresz
shadowlight
shadowlight
Posts: 2680
Joined: 16 Oct 2010 01:14
Location: North
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Ceresz » 09 Jan 2012 17:56

Urbärska > Urvinbärska(?)
*p *t *k → b d g
ʔ → Ø
*pʼ *tʼ *kʼ → p t k
*pʰ *tʰ *kʰ → pɸ tθ kx → ɸ θ x

*s → ʃ / _i,e
*s → h

*r̩ *l̩ *m̩ *n̩ *s → ir il im in is

*m → n / _#

*l → tɬ / _a, u
*l → w / _#

*e → i → ɨ
*o → u

Vi behöver lite urord, grabbar.

*pjaer → *bjair 'bär'

Nonsenstest:
*pʼnal imok lapʰosim tʰesokʰ > *bnaw ɨmug tɬaɸuʃin θihux <bnaw ımug tlafusin ţihuḩ>

/p b t d k g/ <p b t d k g>
/ɸ θ ʃ x h/ <f ţ s ḩ h>
/tɬ/ <tl>
/r/ <r>
/l/ <l>
/j w/ <y w>

/i ɨ u a/ <i ı u a>

Eller nåt sånt.
Last edited by Ceresz on 10 Jan 2012 15:57, edited 1 time in total.

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 09 Jan 2012 19:37

Pricklöst <i>!? En sådan hädelse!
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
Ceresz
shadowlight
shadowlight
Posts: 2680
Joined: 16 Oct 2010 01:14
Location: North
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Ceresz » 09 Jan 2012 19:56

Hehe. Vad tycker du om ljudförändringarna?

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 09 Jan 2012 21:46

De var fina. Det enda jag har svårt för är vokalen /1/. Jag vet inte hur man uttalar den. [¬.¬]
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
Ceresz
shadowlight
shadowlight
Posts: 2680
Joined: 16 Oct 2010 01:14
Location: North
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Ceresz » 10 Jan 2012 15:58

Tackar [:)]. Ärligt talat är jag kanske dålig på att uttala [1] jag också.

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 10 Jan 2012 16:49

Är det något i min fonologi eller ordlista som faller dig i smaken då? [:)]
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Jordgubbska

Post by Prinsessa » 10 Jan 2012 18:07

xingoxa wrote:Några vanliga substantiv:

gilb - "jordgubbe"
[kɪlβ]
sagder - "hallon"
[ˈsaɣðər]
hirbu - "krusbär"
[ˈɕɪrβʊ]
mulg - "människa"
[mʊlɣ]
sisag - "hink"
[ˈsizɐɣ]
maleb - "spade"
[ˈmæːləβ]
habdur - "kniv"
[haβðʊr]
mopli - "kråka"
[ˈmɔplɪ]
shinde - "skata"
[ˈʃɪnðə]
abask - "snigel"
[ˈæβask̚]
krobd - "daggmask"
['kʰrɔβð]
neod - "myra"
['neːɔð]
hurge - "skog"
[ɸʊrɣə]
jals - "moln"
[ʧals]
naba - "regn"
[næβa]
kail - "sol"
['kʰɑːɪl]
hupog - "språk"
[ɸʉːpɔɣ]
Kan man få dessa i urbärska?

TILLÄGG:
Jag var för ivrig, så jag tog mig friheten att skapa egna urord. Vet ej vad jag skall välja för namn än. Vad för bär är upptagna?
/pʼ tʼ kʼ/ –› /p_s t_s k_s/
/pʰ tʰ kʰ/ –› /p\ T X/, /B D G/
/p t k ʔ/ –› /p t k Ø/, /B D G/

/s h/ –› /s h/, /z h/

/m n/ –› /m n/

/r/ –› /r/
/l/ –› /l/

/j w/ –› /j w/

/a e i o u/ –› /a: E: i: O: U:/, /a E I O Y/

Här och där:
/e u o/ –› /y/
/u/ –› /O/

/r̩ l̩ m̩ n̩ s̩/ -› /(C)r= (C)l= (C)m= (C)n= (C)s=/

*/pjaer/ (bär) -› piir /pi:r/ (bär)
*/k_>aes/ (vatten) -› ksiiz /k_si:z/ (vatten)
*/p_hari/ (flaska) –› farr /p\ar:/ (flaska)
*/wuta/ (sten) –› oodd /O:D:/ (klippa)
*/ek_>i/ (tak) –› yks /yks/ (halm, tak)
*/na?im/ (fot) –› neem /nE:m/ (fot)
*/swul/ (dag) –› zooj /zO:j/ (dygn)
*/mr=jeg/ (natt) –› myrg /myrG/ (kväll)
*/tr=at/ (hus) –› tard /tarD/ (slott)
*/jeal/ (frost) –› uuj /yOj/ –› /U:j/ (snö, frost, is)
*/halal/ (hav) –› haajj /ha:l:/ –› /ha:j:/ (massa, mängd, hög)
*/p_>ipki/ (väder) –› psekk /p_sEk:/ (omständighet, omgivning)
*/asaka/ (dotter) –› aas /a:s/ (jänta)
*/milet/ (son) –› miij /mi:j/ (son)
*/eatat/ (mjölk) -› jeedd /jE:D:/ (mjölk)
*/t_hompi/ (fisk) –› comb /TOmb/ (lax)
*/swupwes/ (huvud) –› zubbz /"zUB:z/ (huvud)

*/wejot/ (gripa, taga) –› uud /U:D/ (få, mottaga)
*/sanas/ (löpa) –› sąąz /sa~:z/ (löpa, rusa, fly)
*/sawas/ (le, smila) –› saaz /sa:z/ (le, smila, gråta, jubla)
*/siljin/ (gråta) -› sįįj /si~:j/ (gråta)
*/mina/ (sjunga) –› miinn /mi:n:/ (sjunga)
*/sl=osk/ (växa, gro) –› suls /sUls/ (växa, gro)
*/swojot/ (frysa, kyla) –› zuud /zU:D/ (frysa)
*/parpar/ (se, skåda) –› paarb /pa:rB/ (kolla, kika)
*/roke/ (veta [om], känna till) –› ruuj /ru:j/ (se)
*/waelim/ (vålla) –› wilm /wilm/ (utföra)
*/luksuk/ (böja) –› luks /lUks/ (spänna, draga åt)
*/jasja/ (dö) –› jaaz /ja:z/ (dö)
*/jasot/ (dräpa) –› jast /jast/ (dräpa)
*/kwaen/ (finna) -› xęęj /xE~:j/ (leta, finna, möta, söka)

*/ilukwes/ (brun, grå, svart, röd) –› yyxs /y:liXs/ –› /y:Xs/ (brun, röd)
*/kaeku/ (mörk, svart) –› keeg /ke:G/ (svart)
*/wiwin/ (ljus, blek, hvit) –› wįįj /wi~:j/ (hvit)
*/p_>at/ (stor) –› psaa /p_sa:/ (stor)
*/p_>it/ (liten) –› psii /p_si:/ (liten)
*/k_hopar/ (god) –› xoor /Xo:r/ (god, fin, välsmakande, glad)
*/it_>ar/ (ill) –› tsaar /t_sa:r/ (ill, ond, värkande, sår)
*/swurje/ (kall) –› zuurr /zU:r:/ (frusen)
*/p_hroti/ (varm, het) -› fruudd /p\r_0U:D:/ (varm, het)
Last edited by Prinsessa on 11 Jan 2012 14:32, edited 1 time in total.

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 10 Jan 2012 20:29

När jag ser er hålla på med era urspråk så känner jag att jag kanske skulle börja om lite med hjortronskan. Få det att utvecklas ur urbärskan, men ändå bli som det är nu. Kanske blir några ändringar då. Var kan man lära sig om ljudändringar här på forumet? Någon som kan hjälpa till?
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
rickardspaghetti
air
air
Posts: 1178
Joined: 12 Aug 2010 03:26

Re: Jordgubbska

Post by rickardspaghetti » 24 Jan 2012 14:33

BUMP.
そうだ。死んでいる人も勃起することが出来る。
俺はその証だ。
Spoiler:
Ǧ Š Ȟ Ž Č

ǧ š ŋ ȟ ž č
:swe: [:D] :vgtl: [:D] :eng: [:)] :ita: [:|] :lkt: [:'(]

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 03 May 2012 21:11

Jag har beslutat att reformera vokalsystemet lite.

Vokaler kommer i "långa" och "korta" versioner. De är långa i (1) öppen betonad stavelse, (2) före enkel vokal i betonad stavelse, eller (3) före /l r/ i betonad stavelse. Annars är det korta. Benämningen "lång" och "kort" är mest historisk. Efter diverse vokalskiften är skillnaden mellan "långa" och "korta" vokaler mer kvalitativ.

En gång i historien såg vokalsystemet ut något i still med detta:

/a/ [aː] [a]
/e/ [eː] [ɛ]
/i/ [iː] [ɪ]
/o/ [oː] [ɔ]
/u/ [uː] [ʊ]

Men inte längre.

(1) De medelhöga långa vokalerna har höjts.
(2) De höga långa vokalerna har diftongerats.
(3) Vissa kvalitetsförändringar har inträffat vad gäller det korta vokalerna.

[aː] > [æː] eller [ɑː]
[eː] > [iː]
[iː] > [əɪ]
[oː] > [ʉ]
[uː] > [əʊ]

[a] > [æ]
[ɛ] > [ʌ]
[ɪ] > [ɛ]
[ɔ] > [ɒ]
[ʊ] > [ɪ]
Last edited by Xing on 24 Aug 2012 00:01, edited 1 time in total.

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 03 May 2012 21:35

Låt oss titta på exempelmeningen Argurme lat nugbil garbula kirbuanu - "Hunden förlorade sitt förstånd i duschen"

[ˈɑːrkɛrmʌ lɑːt̚ ˈnəʊɣpɛl ˈkɑːrpɪlæ ˈkʰɛrpɪænɪ]

Fast jag tror inte jag vill ha så många olika vokalkvaliteter i obetonad stavelse:

[ˈɑːrkɪrmə lɑːt̚ ˈnəʊɣpɪl ˈkɑːrpɪlə ˈkʰɛrpɪənɪ]
Last edited by Xing on 03 May 2012 22:41, edited 1 time in total.

User avatar
Aszev
admin
admin
Posts: 1513
Joined: 11 May 2010 04:46
Location: Upp.
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Aszev » 03 May 2012 21:48

Har du olika böjningar beroende på hur han förlorade sitt förstånd?
Sound change works in mysterious ways.

Image CE

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 03 May 2012 22:42

Aszev wrote:Har du olika böjningar beroende på hur han förlorade sitt förstånd?
Ja, om det är en gradvis process, måste man använda dativ. Om det är något omedelbart, måste man använda ablativ.

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 03 May 2012 22:46

Det jag är lite osäker på är hur jag skall göra med /a/.

Ursprungligen var det en rent kvantitativ skillnad mellan långt /aː/ och kort /a/. Efterhand utvecklades det till att bli mer av en kvalitativ skillnad. Jag vill att kort /a/ skall förbli en öppen, främre vokal. Fråga är hur jag skall göra med långt /aː/. Jag kan låta det bli antingen en mer bakre vokal - /ɑː/, eller en främre, lätt upphöjd vokal - /æː/ eller något i trakterna därikring. Jag vill nog ha med båda på något sätt. Men jag vet inte riktigt i vilka miljöer jag skall använda /æː/ resp /ɑː/ i så fall.

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 03 May 2012 23:36

Så här uttalas siffrorna 0-10, enligt de nya uttalsreglerna:

0 - ulg [ə͡ʊ̯l]
1 - sie [siː.ə]
2 - kal [kʰɑːl]
3 - milu [mə͡ɪ̯lɪ]
4 - rol [rʉːl]
5 - okil [ʉːkɪl]
6 - numil [nə͡ʊ̯mɪl]
7 - erle [iːrlə]
8 - eme [iːmə]
9 - sible [sɛβlə]
10 - argi [ɑːrɣɪ]


Upptäckte att uttalen är föråldrade, jag har inte tagit hänsyn till en del ljudförändringar:

0 - ulg [ə͡ʊ̯]
1 - sie [siː.ə]
2 - kal [kʰɒ͡ʊ̯]
3 - milu [mə͡ɪ̯lɪ]
4 - rol [ruː]
5 - okil [oːki]
6 - numil [nə͡ʊ̯mi]
7 - erle [ɪːrlə]
8 - eme [iːmə]
9 - sible [sɛβlə]
10 - argi [ɑːrə]
Last edited by Xing on 05 May 2012 22:30, edited 3 times in total.

User avatar
Aszev
admin
admin
Posts: 1513
Joined: 11 May 2010 04:46
Location: Upp.
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Aszev » 05 May 2012 20:22

Är det ett sammanträffande att siffrorna 2+5, 3+6, 4+7 har samma konsonanter?
Sound change works in mysterious ways.

Image CE

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Jordgubbska

Post by Xing » 05 May 2012 20:36

Aszev wrote:Är det ett sammanträffande att siffrorna 2+5, 3+6, 4+7 har samma konsonanter?
Ja.

User avatar
Aszev
admin
admin
Posts: 1513
Joined: 11 May 2010 04:46
Location: Upp.
Contact:

Re: Jordgubbska

Post by Aszev » 05 May 2012 20:47

Xing wrote:
Aszev wrote:Är det ett sammanträffande att siffrorna 2+5, 3+6, 4+7 har samma konsonanter?
Ja.
[:(]
Sound change works in mysterious ways.

Image CE

Post Reply