Page 1 of 4

Jordgubbska

Posted: 04 Jan 2012 23:05
by Xing
Introduktion

Jordgubbska är förstaspråk för flertalet invånare i Jordgubbsland. Exakt hur många talarna är vet man inte riktigt, då det sällan hålls folkräkningar, och folkbokföringen är bristfällig i Jordgubbsland.

Fonologi

Fortisklusiler

/p/ [pʰ] [p] [p̚]
/t/ [t̻ʰ] [t̻] [t̻̚]
/k/ [kʰ] [k] [ʔ̚]

Lenisklusiler

/b/ [p] [β]
/d/ [t̻] [ð]
/g/ [k] [ɣ]

Affrikator:

/ʧ/ [ʧʰ] [ʧ]
/ʤ/ [ʧ] [ʒ]

Frikativor:

/s/ [z]
/h/ [h] [ɕ] [ɸ] [x]

Nasaler:

/m/
/n/ [n] [ŋ]

Likvidor:

/l/
/r/

Halvvokaler:

/j/
/w/

Re: Jordgubbska

Posted: 04 Jan 2012 23:33
by Xing
Fortisklusiler är aspirerade framför betonad vokal (vilket som regel är den första i ett ord), oaspirerade annars.
Lenisklusiler är tonlösa framför betonad vokal, tonande annars. Eventuellt händer lite andra intressanta saker, som att de blir frikativor eller halvvokaler i vissa sammanhang. Jag har inte tänkt så mycket på det.
Klusiler av alla de sorter blir ofta oexploderade i slutet av ord.

Vokaler är långa i öppen, betonad stavelse, korta annars:

/a/ [æː ~ aː] [a]
/e/ [eː] [ɛ ~ ə]
/i/ [iː ~ ɨː] [ɪ]
/o/ [oː] - [ɔ]
/u/ [uː ~ ʉ] [ʊ]

Re: Jordgubbska

Posted: 04 Jan 2012 23:36
by Ceresz
Tufft [;)]. Men du menar väl /j/ och inte /y/?

Re: Jordgubbska

Posted: 04 Jan 2012 23:42
by Xing
Låt oss titta på exempelmeningen från fikatråden:

Argurme lat nugbil garbula kirbuanu - "Hunden förlorade sitt förstånd i duschen"

ar.gur.me lat nug.bil gar.bul.a kir.bua.nu

Den skall alltså uttalas:

['argrʊrmɛ lat̚ nʊgbɪl 'karbʊla 'kʰɪrbʊanʊ]

Vi tar en annan mening:

nule - katt
kalp - jaga
seot - råtta

nuleme seot kalpie - "katten jagar råttan"

nu.le.me se.ot kalp.i.e

['nʉːlɛmeɛ 'seːɔt̚ 'kʰalpɪɛ]

Re: Jordgubbska

Posted: 04 Jan 2012 23:43
by Xing
Ceresz wrote:Tufft [;)]. Men du menar väl /j/ och inte /y/?
Ja, det skall vara /j/. Jag blandade ihop ortografi och fonologi där...

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 00:32
by Xing
Personliga pronomen

pu - jag
ka - du
si - han/hon/den/det

mund - vi (dual)
mal - vi (plural)
sha - ni (dual)
ta - ni (plural)
hund - de (dual)
heo - de (plural)

Vanlig kasusböjning.

Jag köpte en hund:

aykar - 'köpa'

Pume argur aykara
['pʰʉːmə 'argʊr 'ajkara]

De skall koka mig i en gryta:

loko - "koka"
berk - "gryta"

Sheome pu loko berknu
['ʃeːɔmə pʰu 'loːkɔ 'pɛrknʊ]
sheo-me pu loko berk-nu
3PL-ERG 1SG koka gryta-LOC

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 00:46
by Ceresz
Jag vill ha en inspelning :mrgreen:!

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 01:30
by Xing
Du får hålla till godo med översättningarna traansläjtjönforumet.

*******


Jag har gjort ett par ändringar uti phonologien:

/h/ blir [ɸ] framför /u o/, [ɕ/ framför /i e/ och [x] i koda.


hulb - "fluga" [ɸʊlb̚]
glah - "myrstack" [klax]
hirul - "gran" ['ɕiːrʊl]

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 08:06
by Xing
0 - ulg
1 - sie
2 - kal
3 - milu
4 - rol
5 - okil
6 - numil
7 - erle
8 - eme
9 - sible
10 - argi

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 08:30
by Xing
Milu kluil shali belgnu
[miːlʊ kʰlʉːɪl ʃæːlɪ pɛlgnʊ]
tre fågel sittta.PRS träd.LOC
'tre fåglar sitter i ett träd'

Det är dialektdag i dag. Tänkte jag skulle arbeta lite på olika jordgubbska dialekter.

DEN NORDLIGA DIALEKTEN:

/l/ faller bort efter /i/
Obetonat /e/ faller bort, och /i/ och /u/ blir [ə] i ordslut

Milu kluil shali belgnu
['miːə 'kʰlʉːə 'ʃæːlə 'pɛlgnə]

DEN SYDLIGA DIALEKTEN:


/i/ och /u/ blir långa i ordslut.
Lenisklusiler blir frikativor eller vokoider mellan två tonande ljud, eller i ordslut.

Milu kluil shali belgnu
['miːlʉː 'kʰlʉːɪl 'ʃæːliː 'pɛlɣnʉː]

I den allra sydostligaste varianten av den sydliga dialekten, kan man finna bortfall av /l/ efter /i/, liknande det i den nordliga:

['miːʉː 'kʰlʉːiː 'ʃæːliː 'pɛlɣnʉː]


De dialekter som talas i närheten av Krusbärsbusken har en hel del egenheter i uttalet:

['mə͡ɪlə 'kʰlu͡ʏl 'ʃa͡ɪlə 'pəlgnə]

Slutligen kan man vi vissa dialekter finns tydliga influenser från Smultronbacken:

[miːlo̞ kʰluːəʟ ʃɛ̞ːlɪ pe̞lgno̞]

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 10:13
by Xing
Några vanliga substantiv:

gilb - "jordgubbe"
[kɪlβ]
sagder - "hallon"
[ˈsaɣðər]
hirbu - "krusbär"
[ˈɕɪrβʊ]
mulg - "människa"
[mʊlɣ]
sisag - "hink"
[ˈsizɐɣ]
maleb - "spade"
[ˈmæːləβ]
habdur - "kniv"
[haβðʊr]
mopli - "kråka"
[ˈmɔplɪ]
shinde - "skata"
[ˈʃɪnðə]
abask - "snigel"
[ˈæβask̚]
krobd - "daggmask"
['kʰrɔβð]
neod - "myra"
['neːɔð]
hurge - "skog"
[ɸʊrɣə]
jals - "moln"
[ʧals]
naba - "regn"
[næβa]
kail - "sol"
['kʰɑːɪl]
hupog - "språk"
[ɸʉːpɔɣ]

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 18:57
by rickardspaghetti
Hur står relationerna till mellan Jordgubbsland och Svartvinbärsbusken? Jag gillar svarta vinbär. [:)]

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 18:58
by Ceresz
rickardspaghetti wrote:Hur står relationerna till mellan Jordgubbsland och Svartvinbärsbusken? Jag gillar svarta vinbär. [:)]
Jag också. Jag ska presentera svartvinbärska ikväll/inatt.

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 19:31
by Xing
rickardspaghetti wrote:Hur står relationerna till mellan Jordgubbsland och Svartvinbärsbusken? Jag gillar svarta vinbär. [:)]
Det är lite ansträngt för tillfället. Svartvinbärsbusken har ju ingått en allians med Päronträdet, som i sin tur vill hämnas på Potatisåkern som tidigare hade brutit ett förbund man hade ingått med Blåbären nere vid Flottsundsviken, som ju i sin tur har länge har haft ett trassligt förhållande till Kantarellskogen, som ju åtminstone tidvis har varit i allians med Smultronbacken, som jag av tradition varit lite av konkurrenter till Jordgubbsland.

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 19:56
by rickardspaghetti
När vi ändå snackar om Svartvinbärsbusken så kan vi väl kolla lite på Rödavinbärsbusken också? De bröt ju av sig från Svartvinbärsbusken efter en kommunistisk revolution. Jag kan tänka mig att de inte är så goda vänner just nu. Det kommer väl inte bli stridigheter igen?

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 23:16
by Ceresz
Jo, jag är rädd för det [:S].

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 23:22
by rickardspaghetti
Hur går det för hjortronen då?

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 23:24
by Ceresz
Har fan inte sett dem på ett tag. Man kanske borde ta en titt.

Re: Jordgubbska

Posted: 05 Jan 2012 23:35
by rickardspaghetti
De är ju nomader. De stannar ju fan aldrig på samma plats. Man borde vara orolig. Rödavinbärsbusken är ju inte den snällaste mot etniska minoriteter. Tror du hallonen eller björnbären skulle skydda dem?

Re: Jordgubbska

Posted: 06 Jan 2012 13:03
by rickardspaghetti
Förresten så fick jag en jättebra idé för hjortronska. Till fonologin hämtade jag inspiration från navajo och australiensiska aboriginalspråk.
Jag tänker mig att språket skall vara polysyntetiskt också precis som eskimåspråken.

Vad tycks? [:)]