Mål og dialekter

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 27 Aug 2015 12:29

Prinsessa wrote:Trudde L var tjukk ell, berre. Korleis seier ein «tjukk» enn? Uvular?

Ptja, <tj> ser betre ut enn <tsch> (+ det er nordisk og ikkje tysk!), så burde vera det i alle orda då. c;
Nasom. Hä jär lave nog. [;)]
I kill threads!

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 27 Aug 2015 22:43

Noiregistrered oppa heina forume kLick' ig meg inni dialekttråden jenna, og nog vaL man åll gåpat då man si vöre peitstuva gaffel opå leikest döm konna...
Vöre jer he vä je, ållihåopen? [:)]

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 28 Aug 2015 16:58

Ho jär dou? [O.O]

Nä, väLkömmen.
I schko arbejt oba övermorra men I schänn mi dåLig. Så I jär i miLLa.


I djiit fråg, vo betoid "leikest". Vä hav oppenbarLigen oLike undervariationen borte häjn schpråke.
I kill threads!

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 28 Aug 2015 21:12

Shrdlu wrote:Ho jär dou? [O.O]
Bara ein heimkömmen sorrpinn vä språkintresse!
Shrdlu wrote:Nä, väLkömmen.
I schko arbejt oba övermorra men I schänn mi dåLig. Så I jär i miLLa.
Jaså, jå, sjöLv hav ig noivorte arbeitslöus (ig hav tåje studieoppehålle og före heim at boin igen), så om än ig känn meg gåode så snöro jer itt he så falit - jer he na ig verkLigt hav gott om nöu jer he föl tidn att våra ne, he jer ingen ann' än jeg som far ill borti rakkLaheita min!
Shrdlu wrote:I djiit fråg, vo betoid "leikest". Vä hav oppenbarLigen oLike undervariationen borte häjn schpråke.
Jå, he verk' itt viller än att ve håva ne! Ig veit itt vodda du jer, men sku ig freist' å djiss' sku ig säg' inät nagerst; Sikfors/Arnemark häl ÄLvsboin kanske? SjöLv jer ig infjöLing, riktigt vo boin heit säg ig itt jenna. [;)] Leikest (häl vöre man nu vell skriv' he) betoid meir häl minder "bäst" oppa riksshwensk. "Bra/got, bätter/v(e)iller, bäst/leikest" hav ig ållti hort heim'. RåoLigt du skriv oppa måLe ditt jen vöre som helst, he sko håires vodda man jer!

Det ser inte så inbjudande ut att skriva på mål med alla dessa tjocka l och ostädade diftonger, hoppas du/ni lyckas tyda ungefär vad jag menar i alla fall!
Last edited by Skrukskrov on 29 Aug 2015 13:44, edited 1 time in total.

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 29 Aug 2015 00:59

"Leikest" waL e noitt oL för mi, kuL! Jo, I förstå vo dou schkriv. Fråga jär wort andren djär. Döm hav åse vaL, så döm får veL bare kox oba wort vää pjöLL. [:D]

Frågom mine.
I schänn igen användername ditt, Skrukskrov, o I weLt minnes åt dou waL norsk. I vejt et waLför. Dou sää djänn åt dou jär frå schverige. Jär/waL dou registrerd dänn oba ZBB också? I kansce bLand ihop dou vä naggen annen. HeL så finns hä to Skrukskrov.
NåveL, kuL o se åt I et jär ejnsam djänna. VeLkömmen ejn gang deLL!


Vöre kòm hä si åt dou hav e hintresse borte conlanging? Hä finns schmaLt o hä finns conlanging, likschom. Ejn kán kox oba färg som tork wort ejn weL.
I kill threads!

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Mål og dialekter

Post by Prinsessa » 29 Aug 2015 11:32

Forstår fint. c:

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 29 Aug 2015 15:04

Shrdlu wrote:Frågom mine.
I schänn igen användername ditt, Skrukskrov, o I weLt minnes åt dou waL norsk. I vejt et waLför. Dou sää djänn åt dou jär frå schverige. Jär/waL dou registrerd dänn oba ZBB också? I kansce bLand ihop dou vä naggen annen. HeL så finns hä to Skrukskrov.
NåveL, kuL o se åt I et jär ejnsam djänna. VeLkömmen ejn gang deLL!
Haha, nä, ig jer försanningen riktigt sprittnoi jenna. Ig fann heina forume förevekkon som he veld varð', og hann les' meg djuning nager spännande tråda innan ig känd' att ig gatt djära ein användar. Åt Narvik hav ig knappt vöre ensh ein gang og sko man stödde oppa föräldren mein' jer ig banfödd oppa BB inni peitshtan, så norrman vete kLån' om ig kan kåll' meg. [;)]

(Ig skriv numeir tjokk-L ät äller rð vä just rð istället. He si viller öut og djär ållt jättare å les', tråo ig. Ig nöges fåra åt åll' dömjen diftonga nagar gang å, men ho veit vöre...)

Shrdlu wrote:Vöre kòm hä si åt dou hav e hintresse borte conlanging? Hä finns schmaLt o hä finns conlanging, likschom. Ejn kán kox oba färg som tork wort ejn weL.
För meg handel he meir om i allmänintresse för språk og språkhistoria og heina forume verk' shLom' ein töken påjk som jeg!

"Dou", "djänna", "weL", "likschom", hänn hav ig då åller hort förr. Nu varð du säg' vodda du verkLigt jer, häl jer du bara brano mötje äller än jeg? [:O]
Last edited by Skrukskrov on 21 Feb 2016 10:38, edited 1 time in total.

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 29 Aug 2015 21:55

O dou schriv oL I et hav hört förut, så vä jär veL... [;)] schLekes oba häjn witsche.
(I had djärt ejn lang post djänn men boLe åt hä.)

I jär ejn som hav e hintresse o bevar.
I vejt åt riktigt pejtschpråk djärde ejn sciLLned miLLa konsonantom v[v] w[w] o j[j] dj[dZ] men had et vokaLa y[y] borte mange underdiaLekten. Hä waL oba hänn tida då hänn waL e sösterschpråk borte schwenschke, o et naggen "diaLekt". Hä jär hänn riktninga som I probir bevar. I toik åt hä jär kuL åt hä hav funnits ejn såden perjod.
Hä waL/finns naggen diaLekt borte häjn som sää djänna o dänna men et jänna o dänna. I sammeL oba exempeL som hänna, bare för åt bevis.


I hav probirt o djäre e conlang, men hä gå emot natura min. I weLt jou våra hemLig wort I hitt oba nagge. [cross]


Prinsessa: Vad jag menade var skillnaden mellan obetonat och betonat satsord i pitbodska om man försöker läsa för det skapar olika betydelser. Det finns flera sådana exempel redan nu.
I kill threads!

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Mål og dialekter

Post by Prinsessa » 29 Aug 2015 22:20

Jau, men det kan vel skje i rikssvensk og alle andre nordiske variasjonar òg? c:
Som sagt, eg skjøner, så fortset å skriv på dialekt til meg òg. c:
Shrdlu wrote:I weLt jou våra hemLig wort I hitt oba nagge. [cross]
Koffor då? S:

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 29 Aug 2015 22:38

Självklart. [xD] Vad jag försöker haspla ur mig här är att svenska inte har klusivitet("obetonat"/"betonat") i ett ord som pitbondska utan måste göra en mening ("Eg" eller "Jeg" beryder "jag, och ingen annan"). Sen hur ett helt folkslag har lyckats argumentera med varandra så mycket att dom tyckte att det behövdes klusivtet deras språk.... I vejt et.


edit: ejn/en och e/ejt är indefintiva artiklar med samma klusivitetsfunktion. "En/Ejt X" betyder "En/ett X och ingen/inget annat".


Allt detta såklart beroende på underdialektvaration
I kill threads!

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 30 Aug 2015 00:43

Vo kuL he vart så foLkat jenna ikwel, hej opå deg og, Prinsessa! Ig let meg varð' inspisered nalta borte noinorska din og skriv för doj' "också" numeir oppa henn veise, jeg og. [:D]
Shrdlu wrote:O dou schriv oL I et hav hört förut, så vä jär veL... [;)] schLekes oba häjn witsche.
(I had djärt ejn lang post djänn men boLe åt hä.)

I jär ejn som hav e hintresse o bevar.
I vejt åt riktigt pejtschpråk djärde ejn sciLLned miLLa konsonantom v[v] w[w] o j[j] dj[dZ] men had et vokaLa y[y] borte mange underdiaLekten. Hä waL oba hänn tida då hänn waL e sösterschpråk borte schwenschke, o et naggen "diaLekt". Hä jär hänn riktninga som I probir bevar. I toik åt hä jär kuL åt hä hav funnits ejn såden perjod.
Jå, henn vä stjillnaden milla dömden konsonanta känn ig ju åt og nöt sjöLv (om än säkkert uti meinder ursprongLig form än ader, äller foLk). V og w dell exempel, där w som ig vell minnes he kom frå gammart hv, stjil ig ju milla: "vatn, vä, varð'," (Vatten, med, (att) varda) men sedda "wors/worsåt, wår/wår ann', worader, warken, wit, wort" (Var/vart, var/varannan(m), varandra, varken, vit, om/hvis), gat håir' åt vä a mamma wort he jer "vit" häl "wit" nu, hahah.

edit: Ig nöges nämmen att ig håir "warð'" ist. för "varð'" gåode ofta og. Vöre hein kom seg kan man ju grubbeL oppa.

Ig blöuges ju för å säg' att peitmåLe sjöLvt sku hav vöre i eiget språk (vöre man nu riktigt definer nage tökket) utani "shwenshka", om he jer vo du mein. Klart jer ju att ve håva mötje i gemen vä stjelletmåLe dell exempel (og denader, väster- og norrbottnsmåLa så kLart).
Shrdlu wrote:Hä waL/finns naggen diaLekt borte häjn som sää djänna o dänna men et jänna o dänna. I sammeL oba exempeL som hänna, bare för åt bevis.[/b]
Som sagt hav ig åller hort he sjöLv, men nog kan he våra.
Shrdlu wrote:Prinsessa: Vad jag menade var skillnaden mellan obetonat och betonat satsord i pitbodska om man försöker läsa för det skapar olika betydelser. Det finns flera sådana exempel redan nu.
Jer he stjillnaden milla ig/jeg og du/döu du mein' då du skriv obetonat/betonat satsåorð?
Last edited by Skrukskrov on 21 Feb 2016 10:45, edited 3 times in total.

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 30 Aug 2015 01:07

Jag ändrade lite i inlägget ovanför dig, om du vill läsa.
I kill threads!

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 30 Aug 2015 01:10

Aha, då så. [:)]

Haha, ig hav nog åller skreve söin mötje oppa båonshk före..

Allekanger
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 01 Feb 2012 00:27
Location: Suecia

Re: Mål og dialekter

Post by Allekanger » 30 Aug 2015 11:56

Välkummen, Skrukskrov!

Kul me liv i trån ijenn, o att he pratas på mål hänne. =) He e roli si hur myttje en förstår åv bonska ändå.

User avatar
Skrukskrov
rupestrian
rupestrian
Posts: 17
Joined: 25 Aug 2015 16:53
Location: Pitebygden, Norrbotten

Re: Mål og dialekter

Post by Skrukskrov » 30 Aug 2015 15:01

Allekanger wrote:Välkummen, Skrukskrov!

Kul me liv i trån ijenn, o att he pratas på mål hänne. =) He e roli si hur myttje en förstår åv bonska ändå.
Takkar, ig känn meg då väLkömmen!

Vöre vór he om ig sku tåga nalta diftonginspirasjón frå Islänshka og böre skriv' /ou/ som "ó" istället? He si fegrere og brano meinder shLåsaligt öut, töck ig! Då håva ve tex. "óhoga" (ohågad), "skóL" (skola), "góde" (ganska) og "óknött" (spöke/oknytt).

/ui/-diftongen sku ig og vele stokka dell nalta, vo säg' je om att nöte i ý för he? He jer ju leik' i äller /y: / ve tåLa om, häl vöre?
Då kan ig skriv' "býsbó" (bybo) og "mýll" (boll) bLand anne! [:)]

Allekanger
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 01 Feb 2012 00:27
Location: Suecia

Re: Mål og dialekter

Post by Allekanger » 01 Sep 2015 16:42

Skrukskrov wrote:Takkar, ig känn meg då väLkömmen!
[:D]
Skrukskrov wrote:Vöre vór he om ig sku tåga nalta diftonginspirasjón frå Islänshka og böre skriv' /ou/ som "ó" istället? He si fegrere og brano meinder shLåsaligt öut, töck ig! Då håva ve tex. "óhoga" (ohågad), "skóL" (skola), "góde" (ganska) og "óknött" (spöke/oknytt).

/ui/-diftongen sku ig og vele stokka dell nalta, vo säg' je om att nöte i ý för he? He jer ju leik' i äller /y: / ve tåLa om, häl vöre?
Då kan ig skriv' "býsbó" (bybo) og "mýll" (boll) bLand anne! [:)]
Ja tycker he sir fint ut. Fast ja tycker om <åo> å <oi> å. Dom utstrålar en viss karaktär. [:)] Men he beror fäll på ve en e ute etter.

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 05 Sep 2015 23:59

Nou jär hä nasom lave deLL harta.
I kill threads!

User avatar
Shrdlu
greek
greek
Posts: 523
Joined: 22 Jan 2012 18:33

Re: Mål og dialekter

Post by Shrdlu » 17 Sep 2015 18:24

Så vo hav veL hänt borte häjn tråda? Jär hä schLut oba häjna? I weL et hä. [:$]
I kill threads!

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Mål og dialekter

Post by HinGambleGoth » 28 Sep 2015 16:31

I Västerbotten säger man Vars istället för Vart :wat:
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Mål og dialekter

Post by Prinsessa » 29 Sep 2015 09:33

Jau, har høyrt det av og til.

Men er jo ekstra -s over alt i forskjellege dialekter... Frå litt forskjellege kilder.

til ~ tils < til dess?
til baka ~ til baks < omanalys med gen.sg. istf gen.pl.?

Og så masser som eg ikkje kan forklara i det heile teke som berre ser ut å ha fått -s uansett.

medan ~ me(da)ns
førr enn ~ før( e)ns

O.s.f.…

Post Reply