Page 1 of 3

Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 02 Jul 2012 23:14
by Aszev
En tråd som helt enkelt handlar om hur vi uttalar saker på det bokmål vi faktiskt pratar!

Jag har börjat tänka på hur jag i snabbt tal uttalar hundratalen. Det blir typ att jag byter ut -onhundra mot -na (med förlängning på konsonanten innan), typ:

1300 trettna [ˈtrɛtːna]
1700 sjuttna [ˈxɵtːna]
1800 artna [ˈɒːʈːɳa]

Nån annan som gör det här?

(för min del gäller det alltså bara sammansättningar, inte när ordet står ensamt)

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 03 Jul 2012 15:13
by Prinsessa
Jag är mycket för att strunta i avslutande ljud, men just talen uttalar jag mycket klara och tydliga, även i sammansättningar. Både trettio och trettionio. Både tjugo och tjugonio.

Säger dess utom aldrig grejer som Xton hundra annat än när jag talar om årtal (händer ytterst sällan att jag talar om något tidigare än nittonhundratalet, dess utom, och där säger jag bara tiotalet i alla fall), så högst troligen hade jag där sagt ett tusen tre hundra i alla fall.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 03 Jul 2012 15:52
by Aszev
Jag använder de nog mest i kombination med -tal, spontant är det enda jag kommer på, men jag tror jag använder det ibland annars med.

Hursom uttalar jag tiotalet med -ti och nio/tio med -e. 39 är alltså trettinie.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 05 Jul 2012 21:51
by Allekanger
Kid (rådjursunge) och kivas har jag alltid uttalat [ki:d] och [ki:vas], alltså med hårda k-ljud och tji (som i 'tji fick du') som [tji:], alltså t- och j-ljud åtskilda. De två första är kanske nedärvda, men 'tji' läste jag i en BAMSE-tidning när jag var liten och trodde det hette [tji:]. Sedan dess har jag kvar uttalet, mest på kul, även om det kanske inte är standarduttal. [:)] Inte så ofta jag använder det heller, kanske..

För mig, och även för iallafall en av mina bröder, heter det ett skorsten och skortstenet, men ändå skorstenar(na).

Kommer inte på nått mer sådär på böjt ben. Lite mindre retroflexer än andra kanske, när det gäller sandhi mellan vissa småord. Då försvinner r-ljudet istället. Jag pratar inte så fint av mig.. [:P]

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 03 Nov 2012 16:42
by Xing
Aszev wrote:
Hursom uttalar jag tiotalet med -ti och nio/tio med -e. 39 är alltså trettinie.
Något annat uttal existerar inte i min talade varietet av svenska.

Något jag har funderat på de senaste dagarna, är uttalet av vissa slutkonsonanter/ljud/bokstäver, bl.a. <r> och några till. Jämför följande former:

ropa (infinitiv)
ropar (presens)
ropade (preteritum)
ropat (supinum)

Jag skulle nog säga att dessa (oftast) är homofoner för mig, i alla fall i ledigt/normalt tal.

Detsamma gäller nog för ordpar som storfamilj och stofamilj.

Däremot uttalar jag -t:t i bestämd form neutrum, huset

Eftersom jag talar korrekt svenska, tycker jag att mina uttal är vad som borde läras ut till dem som lär sig svenska som andraspråk.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 03 Nov 2012 19:37
by DrGeoffStandish
Xing wrote:Däremot uttalar jag -t:t i bestämd form neutrum, huset
Om du vuxit upp eller bor i ett område där detta är det korrekta dialektala uttalet så respekterar jag det, men annars inte. I neutrumord som slutar på vokal så kan det dock ursäktas.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 08 Nov 2012 18:40
by Prinsessa
Allekanger wrote:Kid (rådjursunge) och kivas har jag alltid uttalat [ki:d] och [ki:vas], alltså med hårda k-ljud och tji (som i 'tji fick du') som [tji:], alltså t- och j-ljud åtskilda.
Skumt. Men jag tror att jag gör liknande med vissa ord som jag bara har sett skrivna och så ledes aldrig lärde mig i genom örat. Jag vet att jag säger -ig i en del ord som vanligen snarast brukar skrivas -lig, och -lig i en del ord med motsvarande -ig, just för att jag lärde mig dessa skrivna, och missade eller råkade lägga till dessa bokstäver. «Omständlig» är ett av dessa ord, som för mig ser och hörs helt befängt ut med -lig, då jag i barndomen plockade upp detta i genom text som -ig, men under senaste år har jag ju insett att det är -lig som gäller för så gott som alla andra människor i detta land.
Allekanger wrote:De två första är kanske nedärvda, men 'tji' läste jag i en BAMSE-tidning när jag var liten och trodde det hette [tji:]. Sedan dess har jag kvar uttalet, mest på kul, även om det kanske inte är standarduttal. [:)] Inte så ofta jag använder det heller, kanske..
Jag är snarare sådan att jag med tungan i kinden (håhå för anglicismer, men översatta uttryck är helt OKQ8, så tig) tycker om att uttala utländska saker med ki- med mjukt ljud, som om att jag skulle läsa ut filmtiteln «Kill Bill» med ett överdrivet svenskt uttal (i synnerhet då det utgör en tvåmåla liten vits i just detta fall). Vissa gånger, när det gäller ord/namn som jag ej fattar alls (jag fattar ju självklart engelskan i den titeln, och har så ledes ingen annan naturlig uttalstendens där än det hårda kå som ju är rätt), så som namnet Kida ur Atlantis av Disney, så kommer det mjuka uttalet helt utan tanke många gånger.
Allekanger wrote:För mig, och även för iallafall en av mina bröder, heter det ett skorsten och skortstenet, men ändå skorstenar(na).
Är ju samma bland annat för den övervägande del av svenskt folk som säger «ett finger» snarare än «en finger»; fortfarande gäller ursprungliga böjningen även för dem i flertalsböjningarna ock.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 13 Nov 2012 19:29
by Allekanger
Skógvur wrote:«Omständlig» är ett av dessa ord, som för mig ser och hörs helt befängt ut med -lig, då jag i barndomen plockade upp detta i genom text som -ig, men under senaste år har jag ju insett att det är -lig som gäller för så gott som alla andra människor i detta land.
Nejmen..! Jag var tvungen att googla det för att förstå vad du menade, eftersom jag också alltid sagt och skrivit utan L. 'Omständlig' har jag aldrig hört, det låter som någon som försöker prata fint och korrekt... [:P]

Haha, [tɕ]ill Bill. [:P]

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 13 Nov 2012 19:32
by Ceresz
Här måste jag faktiskt också medge att jag alltid sagt och skrivit omständig. Att lägga till ett l känns bara fel.
Istället för omständlig används oftast stavningen och uttalet omständig. Omständlig är ett lånord från tyskans umständlich. Lånord från tyskan med ändelsen -lich är mycket vanliga och får alltid ändelsen -lig i svenskan. Därför anses omständig vara en felaktig variant vilket bekräftas av bland annat Språkrådet [1]. Många anser dock att det faktum att användningen av omständig är så utbredd gör att denna form också bör anses vara korrekt.
Jovisst, kan helt klart hålla med om att omständig borde accepteras som en variant. Kanske borde vänja mig vid omständlig ändå.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 14 Nov 2012 15:30
by Prinsessa
Fel tråd, men vet ej var annars som är bäst att nämna, men under mina två månader med ämbete här i Skövde, så har jag lagt märke till att sjeljudet frambringas av många här nästan som ett rent [x]. Det är snuskigt. Vad hände här?

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 14 Nov 2012 20:27
by DrGeoffStandish
Skógvur wrote:Fel tråd, men vet ej var annars som är bäst att nämna, men under mina två månader med ämbete här i Skövde, så har jag lagt märke till att sjeljudet frambringas av många här nästan som ett rent [x].
Är inte det götamålsuttalet av sj? Förresten, är du nybliven student på Högskolan i Skövde, eller vad menar du med "ämbete"?
Skógvur wrote:Det är snuskigt.
Då ska du se min kalsong efter fyra dagars bruk.
Skógvur wrote:Vad hände här?
Akut dålig mage, hann aldrig dra av mig den helt innan jag sprutlackerade porslinstronen.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 14 Nov 2012 21:01
by Prinsessa
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:Fel tråd, men vet ej var annars som är bäst att nämna, men under mina två månader med ämbete här i Skövde, så har jag lagt märke till att sjeljudet frambringas av många här nästan som ett rent [x].
Är inte det götamålsuttalet av sj? Förresten, är du nybliven student på Högskolan i Skövde, eller vad menar du med "ämbete"?
Aldrig hört från andra västgötar förr. Fått för mig att det är något med Skövde nu. De kanske får överstimulans när de talar om sitt hem.
Mitt o så högtidliga ämbete som programmör hos ett företag här.
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:Det är snuskigt.
Då ska du se min kalsong efter fyra dagars bruk.
Skógvur wrote:Vad hände här?
Akut dålig mage, hann aldrig dra av mig den helt innan jag sprutlackerade porslinstronen.
Just när jag såg detta så for tåget för bi gödsel vars stank tog sig rätt in fordonet.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 14 Nov 2012 21:15
by DrGeoffStandish
Skógvur wrote:Mitt o så högtidliga ämbete som programmör hos ett företag här.
Från vilket universitet har du civilingenjörsexamen?

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 15 Nov 2012 08:59
by Prinsessa
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:Mitt o så högtidliga ämbete som programmör hos ett företag här.
Från vilket universitet har du civilingenjörsexamen?
«Fädernehemmet».

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 15 Nov 2012 19:13
by DrGeoffStandish
Skógvur wrote:
Morpheus wrote:Från vilket universitet har du civilingenjörsexamen?
«Fädernehemmet».
Chalmers? KTH? Och vad för programmeringsspråk kör ni med - Algol, Fortran, Erlang, Brainfuck, Cobol, Pascal, Python? När du var barn så programmerade du antagligen i Java och PHP på samma sätt som att jag på 90-talet programmerade Basic (i C64) och sedan C++ (på PC), båda knappast "professionella" språk utan språk man lär sig först innan man börjar med riktiga språk som t.ex. Erlang som ju finns i riktiga produkter.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 16 Nov 2012 09:44
by Prinsessa
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:
Morpheus wrote:Från vilket universitet har du civilingenjörsexamen?
«Fädernehemmet».
Chalmers? KTH? Och vad för programmeringsspråk kör ni med - Algol, Fortran, Erlang, Brainfuck, Cobol, Pascal, Python? När du var barn så programmerade du antagligen i Java och PHP på samma sätt som att jag på 90-talet programmerade Basic (i C64) och sedan C++ (på PC), båda knappast "professionella" språk utan språk man lär sig först innan man börjar med riktiga språk som t.ex. Erlang som ju finns i riktiga produkter.
Java? Är du äcklig?

C++<3

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 16 Nov 2012 18:15
by DrGeoffStandish
Skógvur wrote:C++<3
Okej, men det är ju ett nybörjarspråk som man lär ut första terminen på datavetarprogrammet. Vilket riktigt programmeringsspråk använder ni där du jobbar? Erlang, Algol, Brainfuck etc.? Och vilken typ av reglersystemprocesser är det som styrs med programmeringen?

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 16 Nov 2012 19:19
by Prinsessa
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:C++<3
Okej, men det är ju ett nybörjarspråk som man lär ut första terminen på datavetarprogrammet. Vilket riktigt programmeringsspråk använder ni där du jobbar? Erlang, Algol, Brainfuck etc.?
Ja, självklart skriver vi operativsystem och grejer i Brainfuck.
Morpheus wrote:Och vilken typ av reglersystemprocesser är det som styrs med programmeringen?
Tsk, tsk. Sådant gör vi för hand.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 16 Nov 2012 19:54
by DrGeoffStandish
Skógvur wrote:Ja, självklart skriver vi operativsystem och grejer i Brainfuck.
I början på 90-talet försökte jag mig på att konstruera grunderna för ett operativsystem i just C++ (det var det mest avancerade jag kände till då vid 12 års ålder) och det fanns faktiskt en finlandssvensk kille jag hade kontakt med med ett liknande projekt i samma språk där han försökte efterlikna Unix. Jag minns inte hur det gick, C++ är helt enkelt för begränsat och kompileringen är för ineffektiv så han gav nog upp. T.ex. Erlang kompileras extremt mycket effektivare och hade jag haft tusentals timmar ledigt så hade jag fortsatt med min faktiskt innovativa idé till OS.

Re: Icke-normativa standardspråksuttal

Posted: 17 Nov 2012 13:44
by Prinsessa
C verkar ju å andra sidan tämligen omtyckt för sådant.