Page 1 of 1

Ord som saknar bestämd form.

Posted: 16 Jul 2014 05:23
by HinGambleGoth
Jag uttalar:

hund och hunden båda som

/hɵn:/

huvud och huvudet

/hʉ:v.ɛ/ (vokalen är dock något diftongerad i :se-og: )

öga och ögat

/œ:ga/

Finns ingen åtskillnad alls.

kan någon komma på flera ord?

Re: Ord som saknar bestämd form.

Posted: 16 Jul 2014 19:11
by DrGeoffStandish
För mig:

(1) Alla utrumord som slutar på n eller nd uttalar jag på samma sätt i både obestämd och bestämd form. Exempel: scen och scenen uttalar jag båda som [seːn]. Notera att just detta ord även bland rikssvensktalande (möjligen med undantag av sydsvenskar?) har sammanfall mellan obestämd och bestämd form vilket väl har blivit något utav norm, "Hon stod på scen i över 50 år tills hon pensionerade sig."; här ska det egentligen vara bestämd form scenen (byt t.ex. ut mot gata vilket knappast funkar, däremot gatan låter bra där)! Exemplet hund har du redan tagit upp och där har jag samma (eller möjligen uttalet [hʉnː], vi jämtar tenderar att ha kort vokal med samma kvalitet som den långa motsvarande).

(2) Alla neutrumord som slutar på vokal (uttalsmässigt, kan ju finnas stumt -d som i t.ex. huvud) uttalar jag samma i obestämd som bestämd form, t.ex. huvud och huvudet uttalar jag båda som [ˈhɞʋː.ə] d.v.s. "hôvve" och t.ex. både öga och ögat uttalar jag [ˈøː.ɣɐ].

Notera att det är regiolekt som avses här, inte dialekt. I centraljämtska uttalar vi (eller de som fortfarande talar det till vardags) öga enligt [ˈɞɵː.ɣ] (tvåtoppsaccent, "ô-ôug") men ögat enligt [ˈɞɵː.ɣə] d.v.s. inget sammanfall. Detta innebär att i fall (2) så är det oftast inget sammanfall i min genuina dialekt (undantag är gamla kortstaviga neutrumord) medan i fall (1) är det konsekvent sammanfall.

Re: Ord som saknar bestämd form.

Posted: 17 Jul 2014 23:39
by Systemzwang
en del talare av min dialekt har av ngn orsak "kylskåp" som både bestämd och obestämd form. Har också hört "fabrik" (iofs finns nu bara en fabrik i hela området där dialekten talas), hus med någon förstavelse kan ibland sakna bestämd form (simhus, församlingshus, exempelvis, dock inte 'radhus' - dvs det måste finnas i princip *ett* hus av den typen och i princip i byn för att artikelbortfall skall förekomma), och alla ord i stil med "slakteri(et)", etc blir pga ljudändring identiska i bestämd och obestämd form. Jag har den minnesbilden att jag har vetat fler som tidvis hörs, men nu talar jag inte regelbundet med andra talare av dialekten så min kunskap är inte helt färsk i minnet.

Re: Ord som saknar bestämd form.

Posted: 18 Jul 2014 20:01
by DrGeoffStandish
Glömde nämna att enstaviga neutrumord som slutar på vokal vacklar i dialekten, t.ex. obestämda knä heter [kʰneː] medan bestämda knä(e)t kan uttalas antingen på samma sätt som den bestämda formen eller [ˈkʰneː.ə] (akut accent) med ändelsevokal. Jag vet inte vilken variant som är mest genuin, skulle tippa på den förra.
Systemzwang wrote:en del talare av min dialekt har av ngn orsak "kylskåp" som både bestämd och obestämd form.
Beroende på en apokoperingsprocess eller helt enkelt en rent grammatisk förenkling?

Re: Ord som saknar bestämd form.

Posted: 24 Jul 2014 11:12
by Systemzwang
DrGeoffStandish wrote:
Systemzwang wrote:en del talare av min dialekt har av ngn orsak "kylskåp" som både bestämd och obestämd form.
Beroende på en apokoperingsprocess eller helt enkelt en rent grammatisk förenkling?
Apokopering. Den indefinita artikeln är ännu använd med obestämd form.

Kom också på en kategori till där ändelsen ofta lämnas bort: maskin och andra utrum-ord med liknande betoningsmönster och stavelsestruktur (karbin, turbin, men inte violin eller medicin). Jag misstänker att det är vanligare att ändelsen lämnas bort om ordet inte är subjekt, men det är en gissning baserad på introspektion och därför inte helt tillförlitlig. En större korpus vore nödvändig för att avgöra om det stämmer.