Fornöstnordisk normalisering.

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
Ephraim
sinic
sinic
Posts: 386
Joined: 15 Nov 2013 13:10
Location: Sweden

Re: Fornöstnordisk normalisering.

Post by Ephraim » 04 May 2015 19:44

Angående övergången kort a > å framför ng, ld, nd och mb (med variation i dialekter) skriver Wessén att "[m]an antager i allmänhet att även i dessa fall först har inträtt förlängning (åtminstone tendens till en sådan), sedan övergången ā > å, därefter förkortning." Men det är kanske inte alldeles självklart att det antagandet är korrekt, speciellt eftersom nutida svenska har kort vokal i dessa ord. Om det inte från början var frågan om rundning utan förlängning är det kanske mindre förvånande att förändringen i många dialekter skedde framför tonande kluster men inte framför tonlösa, dock.

Wessén nämner också att förändringen a > ā > å skedde i uddljud (åka, åker, åter samt framför de tidigare nämnda konsonantgrupperna (rð etc) där förlängning skedde allmänt (hård, gård). I dessa fall har vi ju lång vokal idag.

Post Reply