Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
Post Reply
User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by Xing » 20 Mar 2015 16:36

Jag blev uppmärksammad på en ny avhandling från Göteborgs universitet: Purism på glid? (pdf)

Nu har jag inte hunnit detaljstudera alla de 341 sidorna, men som titeln ger en antydan om handlar den om inflödet av lånord och huruvida den beryktade isländska purismen kommer vara möjlig att upprätthållas i framtiden.

Jag kan utan tvekan instämma i författarens observation att isländskan såsom den skrivs i informella eller halvformella sammanhang [läs: internet] knappast är något paradis för språkpuristen, och att den därmed skiljer sig från hur isländskan traditionellt sett ut i de mer formella skriftspråksvarianterna. Frågan är hur långt upp i de formella registren som de moderna, informella lånorden kan ta sig. Samt vilka konsekvenser detta kan få när det gäller grammatiken: Kan vi förvänta oss en förenkling av böjningssystemen, liknande den som de skandinaviska språken/dialekterna genomgick någon gång under medeltiden?

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by HinGambleGoth » 20 Mar 2015 19:19

Det finns ju liknande tendenser även i tyskan, i formellt tyskt skriftspråk används ju fortfarande genetiv, medans det är i stort helt sammanfallet med dativ i talspråket. Även om det nog mera bottnar i att det finns många sinsemellan olika tyska dialekter, isländskan saknar ju betydande dialektskillnader.

Sen är det väl väldigt svårt för ett språk som talas av så pass få att "hävda sig", islänningarna är ju också beroende av omvärlden och i stort alla islänningar kan tala engelska och delvis danska.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by DrGeoffStandish » 28 Mar 2015 16:39

Xing wrote:Kan vi förvänta oss en förenkling av böjningssystemen, liknande den som de skandinaviska språken/dialekterna genomgick någon gång under medeltiden?
Nej, det isländska skriftspråket är mer än något annat nordiskt skriftspråk normerande, de kommer aldrig ge upp - eller på minsta sätt ens förändra - det officiella böjningssystemet. Talspråkets förenkling av böjningssystemet kommer hållas i schack så att det aldrig kommer vara för stort avstånd mellan tal och skrift. Jag har tyvärr ingen koll på hur dagens isländska talspråk förenklar böjningen, misstänker att det handlar om fonologiska förenklingar som i t.ex. färöiska fast i långt mindre grad eftersom.

Isländska hade liksom alla andra nordiska språk tendenser till ändelseförsvagning en gång i tiden, men den processen stannade av och reverserades artificiellt i och med det moderna skriftspråkets etablering. Vi har ju samma fenomen i svenska, t.ex. kyrkor uttalades ju i traditionell högre stånds-svenska "ttjörker" (med t-förslag i tje-ljudet) men uttalas idag naïvt bokstavstroget "tjyrkor" (alltså inte "tjyrkår" som är uttalet i de dialekter som inte har försvagning av -or till -er).

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by Prinsessa » 28 Mar 2015 17:32

Men i staden for å berre forenkla suffiksvokalar, smelter islendingane dei i dag ofte heilt inn i neste ord om det byrjar med vokal.

þau voru að fara í bæinn > þau vor' a' far' í bæinn

Er til og med ein song med heyrði ég > heyrð' ég, der i på slutten av heyrði smelt saman med [j] i ég.

Dette skjer til og med veldig regelbunde i song, og ikkje berre når dei snakkar.

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by DrGeoffStandish » 28 Mar 2015 19:25

Prinsessa wrote:Dette skjer til og med veldig regelbunde i song, og ikkje berre når dei snakkar.
Att islänningar sväljer obetonade vokaler har jag i och för sig noterat, kände dock inte till reglerna. Den första isländska film jag såg efter att jag hade lärt mig rudimentärt hjälplig isländska var Nói albinói (2003) (på gamla Folkets Bio Regina i Östersund, härligt "röd" inredning som till och med fick en fundamentalistisk liberal som mig att bli lite rörd). Glad i hågen försökte jag hänga med i dialogen men insåg att jag inte kunde uppfatta särskilt många ord. Det här var över 10 år sedan ett par år innan YouTube kom och RÚV hade väl precis börjat lägga ut utvalda program - mest nyheter (jag kollade dock mest på det utmärkta Spaugstofan samt pratshowen Laugardagskvöld með Gísla Marteini) - på sin hemsida. Jag gav dock upp mina ambitioner att lära mig isländska strax efteråt och har inte tagit upp tråden igen.

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by HinGambleGoth » 29 Mar 2015 09:48

Historien har visat att den germanska formläran är en bräcklig konstruktion, man bör snarare se isländskans bevarande som en anomali, med tanke på att alla andra besläktade språk gjorde av med det mesta av sin morfologi redan på medeltiden, danska och engelska i stort sett redan på 11-1200-talet.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by Prinsessa » 29 Mar 2015 12:59

nesten* alle andre

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by DrGeoffStandish » 29 Mar 2015 15:57

HinGambleGoth wrote:[...] med tanke på att alla andra besläktade språk gjorde av med det mesta av sin morfologi redan på medeltiden [...]
Sanning med modifikation. I jämtska dokument från c:a 1500 så var böjningen i stort sett bevarad, till och med kongruenta pluralis genitivformer som t.ex. godhra manna (norm. góðra manna) 'goda mäns' är det normala trots att de är de första som faller. Visst, man vet ju inte hur vanligt folk pratade, men min känsla är ändå att vid denna tid så talade folk antagligen ännu ålderdomliga än nedtecknade dokument. Det var först på 1700-talet som talspråket gick om skriftspråket när det gäller modernisering.

Det här dokumentet daterat 1413 i Mörsil, Västjämtland, har nästan helt bevarad fornnordisk böjning vad jag kan se:
   • Thes kænnoms wi Steen Øudzson fogothe j Jamptalandhe Ha-
    kon Laurisson lagman ther sama staz Niclis Bergh Lauris
    Laurisson Thylogher Tywadzson ath wi worom ther nær j M[o]resil soken a
    tyngstat ratthom saghom och hørdhom aa ath Olafwer topp
    stadhfeste och frelste Niclis Andirson æna jordh ther som Ægh hæther och
    andra then som Asar hæther hwar twæggia med lutum och lunnendom som
    ther thil liggher och ligath haffwer fra forno oc nyo wthan garz och
    jnnan holth och hagha landh och watn j Mardalopit oc halffwan tridia
    notha gangh j Ockodha syonom och alth thet bætre ær haffwa æn aan
    ath varo vndan seer och synom arwi(n)giom och vndher forda Niclis och
    hans ærwingia thil æwerdeliko ægho obreidhelika fore hwariom manne
    kænnis och forde Olafwer ath han haffdhe opburit hælan penning och
    halfwan æpther thy som j kop thera kom swa ath honom wel noydhe
    och thil sanninda hær wm sætiom wi war incigle fore thetta breff som
    giort war dominica oculi anno domini mo cdo xiijo.
Den lokala dialekten var antagligen ännu mer fornnordisk med bevarade diftonger (ser dock minst två i texten som sluppit igenom den dansk-svenska normeringen: Øudzson = Auðsson och obreidhelika = óbreiðilíka), inte så många lånord etc..

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Purism på glid? (ny avhandling om isländskan)

Post by HinGambleGoth » 30 Mar 2015 09:19

Prinsessa wrote:nesten* alle andre
Engelska, svenska, holländska, lågtyska, danska , norska har alla helt avvecklat kasus, genetiv-s räknas inte. Verben har likaså gått långt, kongrugensböjning och åtskilliga starka verb är helt borta i fastlandskandinaviska. Engelska och danska dialekter böjer inte ens adjektiven alls.

Det är ju egentligen bara enstaka nordskandinaviska dialekter, de öskandinaviska språken och högtyska, då främst skriftspråklig standardhögtyska som har bevarat den medeltida germanska formrikedomen.

Isländskan är udda i sammanhanget.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Post Reply