με λόγια ελληνικά

In anderen Sprachen · Dans d'autres langues · En otras lenguas · På andra språk
На других языках · Muilla kielillä · その他の言語で · 用别的语言 · Á öðrum málum
User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 12 Aug 2017 21:26

Modern :ell: version from Γιόντα Himself:

Κάνε ή μην κάνεις · δεν υπάρχει προσπάθεια.
do<IMPTV>2SG CNJ PROHIB do<PRS>2SG | NEG exist<PRS>3SG attempt.NOM.SG

Image

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 14 Aug 2017 06:40

Lest I forget,

A pair of nice new additions for Tsakonian Dialect:

Greek-Tsakonian online Lexicon (pretty noice!)
http://www.leonidio.gr/leonidio/?p=473% ... nian-Greek

And you'll need the erb "to be" on this wiki page to conjugate verbs, b/c the verb to be is the conjugated coverb, while the main verbal concept is put into PTCP form - which is hella carazay-kewl!! [>:D]

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsakonian_language

I might have posted this before, but bears posting again -

Griko/ Grecanic resources:Rizegrike: Vocab, Declensions, and a nifty CONJUGATOR (W00T!) :
http://www.rizegrike.com/coniuga.php


http://www.molossia.org/griko2.html

http://www.ciuricepedi.it/vocabolario-griko-italiano/

http://www.glossagrika.it/glossagrika/d ... g_angl.php

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 07 Jul 2018 04:48

γιατί με ενοχλεί ότι δεν μπορώ να φορτώσω εικόνες
b/c I'm tired of being unable to upload images


Image

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7814
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 07 Jul 2018 04:52

ΩΠΑ ΩΠΑ!
Spoiler:
Image
είναι μια νέα μέρα!

'Tis a new day!

:mrgreen:

Post Reply