Page 2 of 2

Re: Po Polsku

Posted: 08 Jul 2018 20:12
by Shemtov
Also, the pronunciation doesn't matter, as it got changed on the way to America (not sure if Ellis Island- my great-grandfather passed through the UK, and a lot of the Anglicizations come from that) so my Mother's maiden name is <Cash>. We know some others used either a Polish or German Romanazation, and thus the name became <Chase>, with the affricate, but I assume that's just "Dumb American Syndrome" by the early 20th Century Immigration people. The reason we know it was /xaʃ/ in Europe is because we have records of my great-grandfather writing his name in Yiddish- Ches Aleph Shin. (Note that he had poor handwriting, and the middle letter was unclear, so we thought it was /xəxoʃ/ for a while, and wondered how that was Anglicized as <Cash> or <Chase>

Re: Po Polsku

Posted: 15 Jul 2018 23:17
by Artaxes
Shemtov wrote:
18 Jun 2018 18:58
Sorry for speaking English here, but I figure this is probably the best place to ask: does anybody know what the Polish surname Chaś means?
I'm not sure, but Chaś may be shortenning from other Polish surname - Chłopaś, which is a diminutive form of "chłopak" (boy).

Re: Po Polsku

Posted: 18 Mar 2019 15:25
by Qoyatl
Shemtov, the name "Chaś" comes probably from the name Anna, hebr. Chana -> (diminutuve) Chasia -> Chaś, or Chasida -> (diminutive) Chasia -> Chaś.
ANNA, hebr. hannah w metrykach Żydów białostockich występuje w wariantach: Anna, Chana, Chanka, Chasza, Chasia. Rosyjski i polski wariant tego imienia utratę pierwotnego [h] zawdzięcza grecko-łacińskiemu pośrednictwu. Nie jest to jednak zbyt popularna postać imienia u Żydów, o czym świadczą dane statystyczne (w okresie rosyjskim imię w formie Anna nadano 42 razy, natomiast Chana – 195 razy). Formy Chanka, Chasza, Chasia zostały utworzone od tematu hebrajskiego wariantu imienia za pomocą zdrabniających i spieszczających sufiksów słowiańskich: -ka, -sza, -sia.
Ada ‘ozdoba’, Adel ‘szlachetna’, Ahuwa, Liba ‘ukochana’, Anna (Chana) ‘łaska’, Bejla, Jafa, Kejla, Krasna, Szifra ‘piękna’, Chasia < Chasida ‘dobrotliwa’, Chiena, Rajca ‘wdzięk, urok’, Fradel ‘radość’, Fruma ‘pobożna’, Gita ‘dobra’, Glika ‘szczęście’, Luba, Lubow’ ‘miłość’, Nechama ‘pocieszenie’, Nadzieżda, Szprinca (z Esperanca) ‘nadzieja’, Rachama ‘miłosierdzie’, Rajna ‘czystość, niewinność’, Sofia ‘mądrość’ itp.