Page 1 of 1

Cymraeg

Posted: 25 Jul 2013 04:12
by Shemtov
Rydw I'n dysgu Cymraeg. Ydych chi'n siarad Cymraeg?

Re: Cymraeg

Posted: 09 Aug 2013 02:23
by thetha
Dw i ddim yn dysgu Cymraeg, er dw i'n meddwl bod hi'n diddorol (:

Re: Cymraeg

Posted: 16 Aug 2015 02:15
by Fleur
Oes rhywbeth 'ma sy'n ddysgu Cymraeg neu efallai medru Cymraeg yn iawn?
Byddai'n braf siarad â phobl arall yn Gymraeg.

Re: Cymraeg

Posted: 16 Aug 2015 04:16
by Znex
Oh, helo pawb! Mae'n da iawn ei weld chi 'ma. Shwd ych chi? Chi'n iawn?

Dwi'n dysgu Cymraeg, ond dwi ddim 'di bod yn dysgu yn ddiweddar yn iawn, felly well i fi ymarfer mwy.

Dwi'n meddwl bo'r hen iaith yn da iawn. [:D]

Re: Cymraeg

Posted: 16 Aug 2015 14:33
by Fleur
Helo! [:D]
Dwi hefyd yn dysgu Cymraeg, ond dwi ddim yn siarad Cymraeg yn da iawn.
Dwi'n caru Cymraeg a Cymru - dwi'n mynd i Ynys Môn yn eithaf aml a mae llawer o pobl yn siarad Cymraeg yno.

Yr wyf yn iawn, diolch. Sut 'dach chi? :3

Re: Cymraeg

Posted: 16 Aug 2015 14:48
by Znex
Dwi wedi blino, felly dwi'n mynd i gysgu nes ymlaen.

A dwi braidd yn diflasu. Does dim byd yn digwydd. [:S]

Re: Cymraeg

Posted: 17 Aug 2015 01:00
by Fleur
Awh :P
Ers pryd a sut wyt ti'n dysgu Cymraeg? :)