Български език

In anderen Sprachen · Dans d'autres langues · En otras lenguas · På andra språk
На других языках · Muilla kielillä · その他の言語で · 用别的语言 · Á öðrum málum
Post Reply
User avatar
Pirka
roman
roman
Posts: 1141
Joined: 09 Oct 2010 09:18
Location: Seattle

Български език

Post by Pirka » 15 Mar 2014 07:51

Здравей! Съм почвал да уча българския език. Мисля да е интересен език, защото руски език е роден език ми и разбирам много от българския, въпреки липсата на славянските случаи и различните думи. Българският език е сравнително лек за мен, по-лек от другите славянски езици.

Post Reply