Page 1 of 1

Hola! Hi!

Posted: 01 Apr 2016 18:40
by Alex Cotet
Hola! Jo també sóc catalanoparlant (del dialecte o "variant" barcelonina, que erròniament molta gent titlla d'"estàndard" o "correcta"). Crec que tinc un domini bastant gran en la meva llengua, a part de tenir una certa facilitat en entendre la gramàtica dels diferents idiomes que estudio, cosa que em permetria explicar fàcilment la gramàtica de les meves dues "llengües natives" (el català i l'espanyol) a qualsevol persona que les vulgui aprendre.

Hi! I'm a catalan speaker too (of the dialect or "variant" of Barcelona, which many people mistakenly call the "standard" or "correct" version). I consider myself as having a huge domination of my language, apart from having a relative ease in understandig the grammar of the different languages I learn, which would help me at explaining easily the grammar of my two "native languages" (catalan and spanish) to anyone who had interest at learning them.

Re: Hola! Hi!

Posted: 13 Dec 2017 23:13
by GaloCuevas
Hola Alex!

Jo sóc espanyolparlant i sóc de México.
No tengo un gran dominio del idioma, pero lo estoy aprendiendo.

Adeu!