Conlang Conversation Thread

A forum for all topics related to constructed languages
User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 258
Joined: 15 Aug 2016 15:15
Location: Hogewor Hayastan

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Void » 21 Nov 2017 02:00

Ághingalut sahlut zás.
The stars have blessed you.

I'm sure that one day I'll have a decent birthday wish.
ՌՋՁԴ

User avatar
Sḿtuval
greek
greek
Posts: 851
Joined: 09 Oct 2013 23:56
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Sḿtuval » 21 Nov 2017 10:09

Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
I have absolutely no idea what I'm doing.

User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1334
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » 21 Nov 2017 19:51

Sḿtuval wrote:
21 Nov 2017 10:09
Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
Hiwe kë agaj nge a.
It is strange and new.

Abwo li tä ngo nah.
I'm ambivalent about it.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

User avatar
Sectori
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 37
Joined: 07 Oct 2010 17:12
Location: Tkaronto

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Sectori » 21 Nov 2017 20:45

kiwikami wrote:
21 Nov 2017 19:51
Sḿtuval wrote:
21 Nov 2017 10:09
Hou, zeṣov nea pada tem moɣ vipzm.
wow SPEC-site-ABS so-GEN different-GEN through now see-3-IPFV-NPST
/how ze.ɕov ne.ɑ pɑdɑ tem moʁ vip.zm/
"Wow, this site looks so different now."
Hiwe kë agaj nge a.
It is strange and new.

Abwo li tä ngo nah.
I'm ambivalent about it.
Zāt surejez jurtez ne — kojnet nyer sadaz la igidek.
zāt-Ø Ø-like-Ø-ez-Ø ne kojnet Ø-nyer-Ø-Ø sadaz la igide-k
1P-SG IND-like-PRES-IMPF-SG appearance 3P.INAN pleasant IND-be-PRES-SG now to behold-INF
I like it — it’s pleasant to look at now.
inida elish, er-jīse pan.
sheb olnezī, on zūl kaid
nyer maudem? māzeye gejegura,
ib-zhiyorī aur mādaresh; kep panī weram.
e pel zherokareshī, onyek ne rād:
izholen tekab. yerogim nyer.

(semar pel, i.1-6)

Alessio
sinic
sinic
Posts: 350
Joined: 03 Sep 2012 20:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Alessio » 21 Nov 2017 21:06

:con: This text is in Simpel, my latest work-in-progress conlang. :con:

Ef naun wan, im e pre uder ika, dzu ef keup ob.
/ef nau̯n wan im e pre 'uder 'ika d͡zu ef keu̯p ob/
For some things it has improved, but for others not so much.

Atad am, eud inar parfin e teit xilir, dzu am ika qaz otonan ef si terkit naun podin.
/a'tad‿am eu̯d‿'inar 'parfin e tεi̯t 'ʃilir d͡zu am 'ika t͡ʃaz 'otonan ef si ter'kit nau̯n 'podin/
I like the new look-and-feel a lot, but I have problems finding some functionalities now.
Spoiler:
Yi am ob luyod eud inara spoiler eki. Yes up, yodu im ob ben podin talec ifisi gardec.
/(j)i am ob 'lujod‿eu̯d‿'inara 'spɔi̯ler 'eki jes up 'jodu im ob ben 'podin ta'let͡s 'ifisi gar'det͡s/
And I'm not very fond of the new spoiler, either, mainly because it didn't work until yesterday or so.
Last edited by Alessio on 22 Nov 2017 21:46, edited 1 time in total.
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: [:)] | :rus: :nld: [:|] | :deu: :fin: :ell: [:(] | :con: Hecathver, Hajás

Tin't inameint ca tót a sàm stê żǒv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vǒl ménga dîr t'armâgn anc żǒven...

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1636
Joined: 25 May 2014 13:17

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Iyionaku » 22 Nov 2017 10:00

Tespaktoniobut pi cîyvaltyaʻareyai æ'palitín. Arai, re faipalai æn'angél, cut garbai pès vitgermánan èpa icarat ivapuivas ocènoc.
[ˌtespɐ̆ˈtoːnɪ̯ɔ̈bʉ pi kɨɕvɐlt͡ʃɐʔɐˈɾeːʃaɪ̯ əpalɨˈtinː | ˈaːɾaɪ̯, ɾə ɸaɪ̯ːpaːlaɪ̯ ənɐŋˈgeːl, kʉ̆‿ˈgaɾbaɪ̯ pɛs vɨ̆‿gəɾˈmaːnɐn ˈɛpɐ ɨˈkaːɾɐt ɨʋɐˈpuːvɐʃ ɔ̈ˈkɛnɔ̈k]
especially-annoying-COP.3PL that not_anymore-POT-change-1SG DEF.CONC=language | PART 1SG.REC good-speak-1SG DEF.CONC=English, but normal-COP.1SG towards name-German-PL and from_now_on NEC-search-JUS.1SG further_and_further
I find it especially annoying that you cannot change the language anymore. I mean, my English is good, but I'm used to German names and now I have to search forever.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
masako
shadowlight
shadowlight
Posts: 1984
Joined: 12 Aug 2010 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 27 Nov 2017 20:10

ne habanu kiswa yení
NEG enjoy-1s-3s appearance-ACC new
I don't like the new appearance.

User avatar
Evynova
cuneiform
cuneiform
Posts: 186
Joined: 01 Jan 2017 18:28
Location: Belgium

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Evynova » 27 Nov 2017 21:47

Mekhana laa ilura wukh menai ighi ime ewi shasii maini khe.
/ˈmexɑˌna laː ˈilʊˌra wux ˈmena͡i ˈiɣɪ ˈimɛ ˈewɪ ˈʃasiː ˈma͡inɪ xe/
face DEF.INAN young ACC truth in 1P.AN good see CAP PRS
I actually like the new look.

User avatar
Fleur
earth
earth
Posts: 1066
Joined: 22 Sep 2012 15:47
Location: UK

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Fleur » 29 Nov 2017 15:53

Ē la wahepā. Kako ē ka lomino koīle o ūkopā la fīo naegūpā a a.
[ʔe̞ː la waɦe̞paː | kaqo ʔe̞ː ka loᵐbiⁿdo qoiːle̞ o uːqopaː la ɸiːo naeᵑɢuːpaː ʔaʔa]
1SG TOP also-good-POL | though 1SG AGE distant-MOD period PAT big-POL so somewhat surprise-POL ha ha

I quite like it too. I'd been away for quite some time though, so it was a bit of a shock haha.

EDIT:
(ā nōkō la fīwī o nuno heʻi mo nōpā la ē o feu aikapā - and I just realised it's more mobile-friendly so now I'm doubly happy)

User avatar
spanick
roman
roman
Posts: 930
Joined: 11 May 2017 00:47
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by spanick » 29 Nov 2017 17:45

Et lječd men ok. Et skad hriner jah lehter med mobitels fož brakn.
/et ʎetʃt men oːk | et skad xriːner jax lexter med mobitels foʒ braːkn̩/
I like it too. It seems cleaner and easier to use with a cell phone.

User avatar
Lambuzhao
earth
earth
Posts: 7745
Joined: 13 May 2012 01:57

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Lambuzhao » 30 Nov 2017 21:08

masako wrote:
27 Nov 2017 20:10
ne habanu kiswa yení
NEG enjoy-1s-3s appearance-ACC new
I don't like the new appearance.
petsan yasahi maye hinim namyo sutsuye.
soft-ADV wind-DIM among reed-PL 1PL.GEN whisper-PST
A breeze whispered softly through our reeds.

I am in agreement.
[:S]

Keenir
runic
runic
Posts: 2556
Joined: 22 May 2012 02:05

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Keenir » 03 Dec 2017 05:13

A thaba seedere meese!
[a Ta.ba. se:d.re me:s]
I am happy!
At work on Apaan: viewtopic.php?f=6&t=4799

User avatar
masako
shadowlight
shadowlight
Posts: 1984
Joined: 12 Aug 2010 15:42
Location: 가매
Contact:

Re: Conlang Conversation Thread

Post by masako » 03 Dec 2017 13:48

Lambuzhao wrote:
30 Nov 2017 21:08
petsan yasahi maye hinim namyo sutsuye.
soft-ADV wind-DIM among reed-PL 1PL.GEN whisper-PST
A breeze whispered softly through our reeds.
ano ka
Again?

User avatar
Evynova
cuneiform
cuneiform
Posts: 186
Joined: 01 Jan 2017 18:28
Location: Belgium

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Evynova » 03 Dec 2017 20:45

Legtefemy-e imsa ligi imsa jes-elci merximala. Oclagiftewux kul nolxaxe.
/leɣ.te.fe.mʷy e im.sa lʲi.ʝʲi im.sa jes.el.ɕʲi mer.çʲi.ma.la |oʃ.la.ʝʲif.te.wux kʷul nol.xa.xe/
My father cried in my arms today. Gotta hate depression.

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dezinaa » 11 Dec 2017 01:42

Image
Unoi, uano, uukze, ie unai tope.
[uˈnɔj | ˈwɑnɔ | uˈʔugzɛ | jɛ uˈnɑj ˈtɔpɛ]
Eat, sleep, die, repeat.

User avatar
Thrice Xandvii
darkness
darkness
Posts: 3829
Joined: 25 Nov 2012 10:13
Location: Carnassus

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Thrice Xandvii » 11 Dec 2017 07:44

Image Śıtaall:
Image

(This gets at the basic meaning of "this is a sentence" but I think the word tsaamu is more like "written thing," IIRC. At any rate, this is the first thing I wrote in the overhauled version of Shitullian! And may the peasants rejoice!!)
Image

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2720
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dormouse559 » 11 Dec 2017 09:02

Dezinaa wrote:
11 Dec 2017 01:42
Image
Unoi, uano, uukze, ie unai tope.
[uˈnɔj | ˈwɑnɔ | uˈʔugzɛ | jɛ uˈnɑj ˈtɔpɛ]
Eat, sleep, die, repeat.
La vî l'e-ccourte e pouès on meû.
[ləˈviː lɛˈkuʁ.tə əˈpwɛs ɔ̃ˈmœː]
Life is short, and then you die.
[:|]

Thrice Xandvii wrote:
11 Dec 2017 07:44
(This gets at the basic meaning of "this is a sentence" but I think the word tsaamu is more like "written thing," IIRC. At any rate, this is the first thing I wrote in the overhauled version of Shitullian! And may the peasants rejoice!!)
Si c'l'e-vvroù A) c'l'edziste en-e fraze, B) c'l'edziste en pæyizànt e C) c'en pæyizànt s'rejoûvìs can l'edziste en-e fraze, allö, li ppæyizan-i s'rejoûvîyòn.
[si.klɛˈvʁu | ˈa | klɛˈzi.stə ẽ.əˈfʁa.zə | ˈbe | klɛˈzi.stə ɛ̃.pɛː.jiˈzɑ̃t e | ˈse | kɛ̃.pɛː.jiˈzɑ̃t sʁe.ʑuːˈvis kɑ̃.lɛˈzi.stə ẽ.əˈfʁa.zə | aˈlœː | lip.pɛː.jiˈzɑ̃.i sʁe.ʑuː.viːˈjɔ̃]
If it is the case that A) there exists a sentence, B) there exists a peasant and C) a peasant rejoices when there exists a sentence, then the peasants shall rejoice.

User avatar
Davush
greek
greek
Posts: 501
Joined: 10 Jan 2015 14:10

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Davush » 11 Dec 2017 17:35

Saraqlássă sanuc sĭhrĭqótu shuvu Qutrus nĭ Qashrus qullurmi, Stias nĭ Qanshar paitharmi, Shirilzúr hiltharmi, Bályáthma nĭ Htuppu bállurmi yúshă. Gilga s-Saraqlás Qutrussán yaḥ. Mŭtséni gilgai-bai táḥ.

/saˈɾaqla:ssǝ saˈnuk ˈsǝħɾǝqo:tu ˈʃuvu ˈqutɾus nǝ ˈqaʃɾus ˈqulluɾmi sti:ǝs nǝ ˈqanʃaɾ ˈpaiθaɾmi ʃiˈɾildzu:ɾ ˈħilθaɾmi ˈba:lˌja:θma nǝ ˈħtuppu ˈba:lluɾmi ˈju:ʃǝ. gilga sǝ saɾaqla:s qutɾussa:n jaħ mǝtse:ni gilgaibbai ta:ħ/

Alternate orthography for fun:

Saraqlāssă sanuk sĭḥrĭqōtu śuvu Qutrus nĭ Qaśrus qullurmi, Stīas nĭ Qanśar paitharmi, Śirilẓūr hiltharmi, Bāliāthma nĭ Ḥtuppu bāllurmi yūśă. Gilga s-Saraqlās Qutrussān iaḥ. Mŭṣēni gilgai-bai tāḥ.

The 7 provinces of Saraqlás are: Qutrus and Qashrus in the East, Stias and Qanshar in the South, Shirilzúr (White Mountain) in the North, Bályáthma (West Ocean) and Htuppu in the West. The language of Saraqlas is Qutrussan. There are also other languages.

User avatar
Dezinaa
roman
roman
Posts: 908
Joined: 13 Oct 2013 19:33
Location: tunta, àn paànmúnu’ai

Re: Conlang Conversation Thread

Post by Dezinaa » 12 Dec 2017 01:04

Dormouse559 wrote:
11 Dec 2017 09:02
La vî l'e-ccourte e pouès on meû.
[ləˈviː lɛˈkuʁ.tə əˈpwɛs ɔ̃ˈmœː]
Life is short, and then you die.
[:|]
Spoiler:
That wasn't supposed to be sad, BTW. It's a play on "Eat, sleep, X, repeat", with a hint of reincarnation. Cool video, too.

User avatar
kiwikami
mind
mind
Posts: 1334
Joined: 26 May 2012 16:24
Location: the first star to the right and straight on 'till mid-afternoon

Re: Conlang Conversation Thread

Post by kiwikami » 22 Dec 2017 23:38

Khäth ang ke nën i a. Nmiuh go Zilzë.
I adopted a cat. Her name is Aster.
Edit: Substituted a string instrument for a French interjection.

Post Reply