Hello! I am using Whatsapp.

A forum for translations, translation challenges etc. Good place to increase your conlang's vocabulary.
Post Reply
Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1687
Joined: 25 May 2014 14:17

Hello! I am using Whatsapp.

Post by Iyionaku » 29 Oct 2016 11:57

:eng: Hello! I am using Whatsapp.
[ˈhɛləʊ̯! aɪ̯ əm ˈjuːzɪŋ wɑˈt͡sæp]

:deu: German

Hallo! Ich benutze Whatsapp.
[ˈhaloː! ʔɪç bəˈnʊtsə ˈwɑt͡sʔɛp]
hello! 1SG.NOM use.1SG whatsapp

Look that the German brand pronunctiation is a mix of English and German (regarding the glottal stop and the missing of [æ] in German)

:chn: Mandarin

你好,我正在使用Whatsapp
Nǐhǎo, wǒ zhèngzài shǐyòng Whatsapp

[ni˧˥haʊ̯˨˩˦, wɔ˨˩͡tʂɛŋ˥˩͡d̥zaɪ̯˥˩ ʂʐ̩˨˩jʊŋ˥˩ ???]
hello, 1SG PROG use Whatsapp

:con: Yélian

Sep sat! Whatsapp rat agirut.
[sɛp sɐt! ˈvat͡sap rɐt aˈxirʊt]
to 2SG.OBL! whatsapp 1SG.OBL use-INV.3SG.INAN

:con: Caelian

Wandë! Rar Whatsopp byäi!
[wanˈdə! raɾ watʒɔp bʲæɪ̯]
hello! 1SG.NOM whatapp.INST COP.1SG>3SG

:con: Anto

Haj! Da Whatsapp handel da.
[haɪ̯! ta wat͡sɛpʰɛ ˈhantɛl ta]
hello! 1SG whatsapp use 1SG

:con: Utseech

Avus! Il wawejd Whatsapp.
[ˈavʊs! ɪɫ ˈwawɛɪ̯d ˈwatʃɛp]
hello! 1SG.REC use.1SG whatsapp

:con: Bath'aso

Grutsh nash, shtu henk bats Whatsapp
[gʁutʂ nɑʂ, ʂtɯ hɛŋk bɑt͡s bɑt͡sɑpː]
day good, HAB use 1SG.ERG Whatsapp.ABS

Had to fight with the correct aspect here a lot... "heks" marks the ingressive case and emphasizes that the user has started to use whatsapp, what seems the most natural... however it implies that there could be an end again, what might not be very advertising. Another possibility would be the continuative "zhuts", but here is the same problem. What's left is the habituative aspect "shtu", that I eventually used.

:con: Paatherye

ओरं, ओकु तीमज़ औठुमे Whatsappप​.
Ēram, ēku tīmas eythūme Whatsappā.

[ˈeːram, ˈeːku ˈtiːmas eɪ̯ˈtʰuːme waˈt͡sapaː] (High Elfish)
[əˈram, ok tim ˈaʊ̯thuːm waˈt͡sɛp] (Colloquial Elfish)
peace, 1SG.NOM AUX.PROX.1SG use.INF whatsapp.ACC
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

User avatar
k1234567890y
runic
runic
Posts: 3094
Joined: 04 Jan 2014 04:47
Contact:

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by k1234567890y » 30 Oct 2016 09:58

:con: Lonmai Luna(romanization)

Takamebai! se nat wes alen Whatsapp
[täkäme̞bai se̞ nät we̞s äle̞n wätsäp]
hello 1.SG PROG use PND Whatsapp

:con: Urban Basanawa

こんにちは!吾びん在ん用いいたんWhatsapp
[kɔnnɪtʃɪwa ɪk bɪn an ni:tən wat͡s.ap]
konnitchiwa! ik bin an neeten Whatsapp(romanization)
hello 1.SG.NOM be.1.SG.PRES at use.INF Whatsapp
I prefer to not be referred to with masculine pronouns and nouns such as “he/him/his”.

User avatar
Void
sinic
sinic
Posts: 284
Joined: 15 Aug 2016 16:15

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Void » 30 Oct 2016 20:36

Wniecka

Chrad! Jek brykę Whatsapp.
[xrat̪ jɛk ˈbrɨkɛ ˈvat̪s̪ap]
praise-NOM 1SG use-1SG.PRS whatsapp
Hello! I am using Whatsapp.
Rjimâyin

Jojo87
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 36
Joined: 28 Oct 2010 20:02
Location: Rome, Italy.

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Jojo87 » 02 Nov 2016 22:01

:con: mọs

ao! esɯossa.
hello! 1s-VBZ-whatsapp
Hello! I am using Whatsapp.
Currently working on: :con: Maurs mọs
---
Usual disclaimer about English not being my native language bla bla bla.

Khemehekis
runic
runic
Posts: 2456
Joined: 14 Aug 2010 09:36
Location: California über alles

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Khemehekis » 04 Nov 2016 07:24

Iyionaku wrote::eng: Hello! I am using Whatsapp.
[ˈhɛləʊ̯! aɪ̯ əm ˈjuːzɪŋ wɑˈt͡sæp]
[wɑˈt͡sæp]? Not [ʍʌˈt͡sæp] or even [wʌˈt͡sæp]?
♂♥♂♀

Squirrels chase koi . . . chase squirrels

My Kankonian-English dictionary: 60,137 words and counting

31,416: The number of the conlanging beast!

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Imralu » 04 Jan 2017 15:40

Khemehekis wrote:
Iyionaku wrote::eng: Hello! I am using Whatsapp.
[ˈhɛləʊ̯! aɪ̯ əm ˈjuːzɪŋ wɑˈt͡sæp]
[wɑˈt͡sæp]? Not [ʍʌˈt͡sæp] or even [wʌˈt͡sæp]?
For me, "what" rhymes with "hot" and "not", not "hut" or "nut". The "lolwut" pear with teeth meme from ages back taught me that other dialects pronounce it like "wut" rather than "wot" (of course that wouldn't work today amd it would do me a heccin confuse to try to wurk out pronunciation fro memes nou). Also, I sometimes stress WhatsApp on the first syllable... but I've only heard of it since I've isolated myself from most other native speakers.
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Alessio
sinic
sinic
Posts: 364
Joined: 03 Sep 2012 21:27
Location: Modena, Emilia-Romagna, Italy

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Alessio » 05 Jan 2017 10:52

:con: Häħadhvar
Trail! Havare WhatsApps.
/tra'ɪɫ ha'vare βo'tsaps/
hello use.1SG whatsapp.ACC

:con: Híntrené
Þríseskér! Ék þéla WhatsApp-á.
/θriːseskεr εk θεlɑ wotsɑpa/
good+day 1SG use.PRES whatsapp-ACC
:ita: :eng: [:D] | :fra: :esp: :rus: [:)] | :con: Hecathver, Hajás, Hedetsūrk, Darezh...

Tin't inameint ca tót a sàm stê żōv'n e un po' cajoun, mo s't'armâgn cajoun an vōl ménga dîr t'armâgn anc żōven...

User avatar
Dormouse559
moderator
moderator
Posts: 2843
Joined: 10 Nov 2012 20:52
Location: California

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Dormouse559 » 07 Jan 2017 03:18

:fra: French

Bonjour ! J'utilise Whatsapp.
/bɔ̃.ʒuʁ | ʒy.ti.liz wɔt.sap/
Hello | 1SG=use Whatsapp
Hello! I am using Whatsapp.

I listened to people talking about Whatsapp in French, and it's possible they pronounce it [wʌtsap], but I can't tell for sure. If they were, it would mean they were using a phone not native to French, when /œ/ is already regularly used to naturalize English /ʌ/.

User avatar
Sglod
sinic
sinic
Posts: 227
Joined: 22 Dec 2015 11:06
Location: +44

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Sglod » 08 Jan 2017 00:25

:con: Unnamed v.3

Prolus! Lisa' në Whatsapp!
hello! use-PRS 1s Whatsapp
[ˈpɾʌ̞ˑɬˠus ˈɬʲiˑsɐ nʲɘ ˈʊ̯ʌ̞t.sæ̞p]

User avatar
Imralu
roman
roman
Posts: 895
Joined: 17 Nov 2013 22:32

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Imralu » 09 Jan 2017 02:42

:con: :png: Wena:

Hwe! Na i zwe Whatsapp
[ʍe | ˌnai̯ ˈzwe ˈwod͡ʒebi] - initiated men
[ʍe | ˌnai̯ ˈswe ˈwot͡ʃepi] - everyone else
Glossing Abbreviations: COMP = comparative, C = complementiser, ACS / ICS = accessible / inaccessible, GDV = gerundive, SPEC / NSPC = specific / non-specific, AG = agent, E = entity (person, animal, thing)
________
MY MUSIC

Iyionaku
mayan
mayan
Posts: 1687
Joined: 25 May 2014 14:17

Re: Hello! I am using Whatsapp.

Post by Iyionaku » 25 Jul 2017 09:44

:con: Ular

好好!我Whatsapp用我!
Lûlú! Lăn Whatsapp jūng lăn!

Hello! TOP.1SG Whatsapp use 1SG
Hello! I am using Whatsapp.
Wipe the glass. This is the usual way to start, even in the days, day and night, only a happy one.

Post Reply