Ny dansk ortografi

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 16 Jun 2012 18:57

Det lader til at være populært at lave sin egen ortografi til sit modersmål. I hvert fald på norsk og svensk. Så jeg har gjort mig nogle tanker om hvad man kunne gøre for at lave en mere fonologisk/fonetisk dansk ortografi.

Konsonanter:
Dette burde være det simpleste.

<p, t, k> repræsenterer /p, t, k/, og bruges også intervokalisk hvor der kunne være tvivl om, om det er /p, t, k/ eller /b, d, g/ såsom <hoppe> hoppe og <brykke> brygge.

<b, d, g> bruges for /b, d, g/. Mest i begyndelsen af ord, hvor forskellen primært er. <d> /d/ finalt er [ð]. <b> og <g> bruges ikke finalt, fordi de ikke kan skelnes fra <p> og <k>. /g/'s finale varianter [j] og [w] vil blive repræsenteret af <j> og <v>.

<f, s, sj, h> er /f, s, sj, h/ (/sj/ = [ɕ])

<v> er /v/. Initialt [v], finalt [w].

<j> er /j/ og i nogle tilfælde også finalt /g/ (se ovenfor).

<m, n, ng> er /m, n/ og [ŋ]

<l> er /l/

<r> repræsenterer /r/

Vokaler
Vokalerne er værre. Der er virkeligt mange vokalkvaliteter, og det latinske alfabet har ikke mange symboler for det. I forvejen bruger dansk tre ekstra symboler <æ, ø, å>, som jo vil være naturlige at bruge igen. Den mest frekvente danske vokal schwa skal naturligvis have et simpelt symbol <e>. Dette repræsenterer i den nuværende ortografi også /e/, som vi med rette kunne repræsentere med <é>. Jeg tror den mest "danske" løsning vil være:

<i, y, u> /i, y, u/
<é, ǿ, ó> /e, ø, o/
<æ, ø, e, å> /ɛ, œ, ə, ɔ/
<a> /a/

Og så tænker jeg at <o> kan stå for [ʌ], og eventuelt <á> for [ɑ].

måske endda <ë> for [ɐ], da det i mange tilfælde kan være udtryk for både /ər/, /rə/ og /rər/.

Vokallængde
Jeg er meget i tvivl om hvordan man simpelt kunne vise vokallængde. At fordoble vokalsymbolet synes jeg virker "udansk", en mere dansk løsning ville være et <h> efter vokalen, men dette er måske i virkeligheden for tysk. Som det er nu, vises vokallængden kun nogle gange vha, den efterfølgende konsonant fordobles.

Stød
Jeg forestiller mig at have et seperat symbol for stød, men <'> virker lidt for eksotisk. Måske <q>, som jo alligevel ikke bruges til noget. Efte visse konsonanter (m, n, l, j, v, r) kan der også forekomme stød, og disse falder ofte i den nuværende ortografi sammen med <nd>, <ld>, <rd> i tilfælde med /n/, /l/ og /r/. <ng> har for det meste stød finalt. Man kunne i analogi med <nd> bruge digraferne <mb>, <jg> og <vb>, men måske skulle man holde det simpelt og bruge <q> for stød i alle tilfælde.

Jeg har også leget lidt med tanken om at skabe et nyt symbol; et skandinavisk inspireret på hovedet vendt ð.

Har I nogen kommentarer eller input? Er det sort snak for ikke-danskere?
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

Allekanger
cuneiform
cuneiform
Posts: 143
Joined: 01 Feb 2012 00:27
Location: Suecia

Re: Ny dansk ortografi

Post by Allekanger » 16 Jun 2012 21:56

Åh, intressant ju! Jag var rädd att du skulle använda <w> för /g/ och så i slutet av ord och vara lite sånn "fonetisk". Men ja, <v> är ju helt klart bättre. =)

Stødet är intressant. Ser danskar det som en egen del av ett ord (t.ex. en konsonant) eller mer som en 'suprasegmental feature'? Kanske du kan använda <h> for stødet? Om det inte redan används i slutet av ord, såklart. Men jag tänkte eftersom både [h] och [ʔ] är glottala.. Kanske hun vs. hunh (hund) eller vart man nu vill sätta H:et/stødet. Jag kan inte danska så bra.. =P

Men deilig idé iallafall, keep it up!

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 16 Jun 2012 22:10

Allekanger wrote:Åh, intressant ju! Jag var rädd att du skulle använda <w> för /g/ och så i slutet av ord och vara lite sånn "fonetisk". Men ja, <v> är ju helt klart bättre. =)

Stødet är intressant. Ser danskar det som en egen del av ett ord (t.ex. en konsonant) eller mer som en 'suprasegmental feature'? Kanske du kan använda <h> for stødet? Om det inte redan används i slutet av ord, såklart. Men jag tänkte eftersom både [h] och [ʔ] är glottala.. Kanske hun vs. hunh (hund) eller vart man nu vill sätta H:et/stødet. Jag kan inte danska så bra.. =P

Men deilig idé iallafall, keep it up!
De fleste danskere ænser end ikke stødet, så man må sige at det er suprasegmentalt. Der er også dialekter uden stød i den sydlige del af landet. Men de, som har stød, kan nemt kende forskel på eksempelvis "hun" og "hund".

<h> for stød er en mulighed, da det jo ellers kun forekommer initialt. Det ville i hvert fald være mindre "fremmed" end <q>.

En anden interessant ting er at stødet i sin suprasegmentale natur er tillagt stavelsen, og dermed ikke har en plads imellem segmenterne. I stavelser med lang vokal siges stødet at være på vokalen, men i stavelser med kort vokal + sonorant i coda siges stødet at være på coda-konsonanten. Dvs. "placeringen" er forudsigelig, så man kunne forestille sig et diakritisk tegn på vokalen til at vise det. Men da jeg allerede bruger diakritika til at definere kvaliteten, kan det være lidt svært.
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 19 Jun 2012 09:37

Lad os afprøve det engang. Her er Nordenvinden og Solen, skrevet efter min udtale (Nordsjælland, men sikkert med indflydelse fra Københavnsk).

Nórënvénden o Sóhlen

Nórënvénden o Sóhlen skæntes omb, vélken a dem dá vá den stærkeste, da én rájsene kom gåene fobih, ifǿrht én váhm jáke. Di blé énie omb, at dænd dá ku få manden té a ta sin jáke ah, han sku anséhs fo a vaë stærkëë én den anen. Først blæste Nórënvénden mæ ald sin kráft, mæn jó méë han blæste, déstó tættëë trák manden sin jáke omkræng sá, o té sist opgah Nórënvénden sit fosǿh. So skénnede Sóhlen váhmt, o stráks tó den rájsene mand sin jáke ah. Nórënvénden vá nu nǿdh té a ærkænde a Sóhlen hade vånned, o vá den stærkeste a di tóh.


Indtil videre bruger jeg <h> for stød. Vokallængde er ikke markeret her, undtagen før en enkelt konsonant, hvor den fordobles, hvis vokalen er kort.

Og i almindelig ortografi:
Spoiler:
Nordenvinden og Solen

Nordenvinden og Solen skændtes om, hvilken af dem der var den stærkeste, da en rejsende kom gående forbi, iført en varm jakke. De blev enige om, at den der kunne få manden til at tage sin jakke af, han skulle anses for at være stærkere end den anden. Først blæste Nordenvinden med al sin kraft, men jo mere han blæste, desto tættere trak manden sin jakke omkring sig, og til sidst opgav Nordenvinden sit forsøg. Så skinnede Solen varmt, og straks tog den rejsende mand sin jakke af. Nordenvinden var nu nød til at erkende at Solen havde vundet, og var den stærkeste af de to.
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 20 Jun 2012 21:23

<h> versus <q>:
Alle mænneskë ær fǿht frie o lie i værdihédh o ráttihédhë. Di ær udstyhëd mæ fonåft o sámvittihédh, o di bør hanle módh værándrë i én bródëskahbeds ond.
Alle mænneskë ær fǿqt frie o lie i værdihédq o ráttihédqë. Di ær udstyqëd mæ fonåft o sámvittihédq, o di bør hanle módq værándrë i én bródëskaqbeds ond.

<q> for stød, <h> for længde:
Ale mæneskë ær fǿqt frihe o lihe i værdihédq o rátihédqë. Di ær udstyqëd mæ fonåft o sámvitihédq, o di bør hanle módq værándrë i én bróhdëskaqbeds ond.

Det ser altsammen lige mærkeligt ud, synes jeg...
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

User avatar
Xonen
moderator
moderator
Posts: 1473
Joined: 15 May 2010 23:25

Re: Ny dansk ortografi

Post by Xonen » 21 Jun 2012 13:01

<h> för stød är klart den bästa varianten, tycker jag; de där med <q> ser jättekonstiga ut. Fast om smaksaker och så vidare.

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 06 Sep 2012 14:11

Jeg har efterhånden vænnet mig til tanken om at bruge <q> for stød og <h> for længde. Det er ikke fordi jeg ikke lytter til dig Xonen, jeg synes også det ser vældig skørt ud, men jeg tror det er det mest entydige.

Nóhënvénqen o Sóqlen

Nóhënvénqen o Sóqlen skæntes omq, vélken a dem dá vá den stærkeste, da én rajsene kom gåhene fobiq ifǿrqt én váqm jáhke. Di blé éhnie omq, at dænq dá ku få manqen té a ta sin jáhke aq, han sku anséqs fo a væë stærkëë æn den anen. Først blæhste Nóhënvénqen mæ alq sin kraft, mæn jó méë han blæhste, déstó tætëë trak manqen sin jáhke omkrængq sá, o té sist opgaq Nóhënvénqen sit fosǿq. So skénede Sóqlen váhmt, o straks tó den rajsene manq sin jáhke aq. Nóhënvénqen vá nu nǿdq té a ærkænqe a Sóqlen hahde våned, o vá den stærkeste a di tóq.


Et par regler:
Kort /a/ før labial eller velær konsonant - eller i umiddelbar nærhed af /r/ - kan valgfrit skrives <a> eller <á> (<tak> = <ták>; <dá> der =/= <da> da)
Kombinationer af schwa og /r/ kan skrives grammatisk - <er>, <re>, <rer> - eller rent fonetisk - <ë>, <rë>
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

User avatar
Xonen
moderator
moderator
Posts: 1473
Joined: 15 May 2010 23:25

Re: Ny dansk ortografi

Post by Xonen » 09 Sep 2012 01:03

Tråden började bli lite urspårad, så jag flyttade diskussionen om glottala klusiler och gemination osv. hit.

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Ny dansk ortografi

Post by DrGeoffStandish » 09 Sep 2012 01:20

Xonen wrote:Tråden började bli lite urspårad, så jag flyttade diskussionen om glottala klusiler och gemination osv. hit.
Tråden var redan urspårad till att börja med.

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Ny dansk ortografi

Post by Prinsessa » 16 Sep 2012 09:53

Er det verkligen helt vetigt at skriva ut stöd, när det kan skilja sig mellan olika delar av Danmark? Kjänns som om at det bara trykker målför neder og sätter «riksdanska» som ena rätta at tala.

Längd er för det mesta förutsägbar i alla gjermanska tungomål, og verkar överflödig at märka ut i stavninga.

‹hv› er synd at plokka väkk; nok kan det manga ganger hjälpa til at särskilja ord i stavning, mellan ord så som ‹hvid› og ‹vid› i danska, eller ‹hval› og ‹val› i svenska.

Det at ‹d› er tyst i ‹nd› og ‹ld› tykker jag gjör sig utmärkt i nutida dansk stavning, og det er synd at mista, när det verkligen er bakgrunda i ordet, så som ändelsen ‹-ende› i ‹rejsende›, som du nu ritar som ‹-ene›. Er jo inget fel i at släppa det när bakgrunda säger annat, i ord som ‹kende›, som sku' ku' stavas som ‹kenne› eller ‹kænne› her.

Jag tror at det er mög'ligt at ändra litet i dansk rättstavning utan at skapa et odjur som detta, men egenligen finner jag nuvarande stavning tämligen god og nytig. Det som jag sku' vilja ändra er stavning av lånade ord, som ‹niveau›, som godt sku' ku' skrivas som ‹nivå›, som i svenska og norska, så at man halder stavninga mera enhetlig enn hvad ho' er i dag.

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Ny dansk ortografi

Post by DrGeoffStandish » 16 Sep 2012 19:45

Skógvur wrote:Kjänns som om at det bara trykker målför neder og sätter «riksdanska» som ena rätta at tala.

Längd er för det mesta förutsägbar i alla gjermanska tungomål, og verkar överflödig at märka ut i stavninga.
Du skriver verkligen kj- och gj- framför mjuk vokal? Är inte detta onödigt? Kommer du på något ord - ej lånord - där k och g är hårt framför e eller ä?
Skógvur wrote:‹hv› er synd at plokka väkk; nok kan det manga ganger hjälpa til at särskilja ord i stavning, mellan ord så som ‹hvid› og ‹vid› i danska, eller ‹hval› og ‹val› i svenska.
Om uttalet är samma så kan stavningen vara samma. (Därmed inte sagt att hv- bör slopas, men ditt argument är i mitt tycke alldeles för ytligt och artificiellt.)
Skógvur wrote:Det at ‹d› er tyst i ‹nd› og ‹ld› tykker jag gjör sig utmärkt i nutida dansk stavning, og det er synd at mista, när det verkligen er bakgrunda i ordet, så som ändelsen ‹-ende› i ‹rejsende›, som du nu ritar som ‹-ene›. Er jo inget fel i at släppa det när bakgrunda säger annat, i ord som ‹kende›, som sku' ku' stavas som ‹kenne› eller ‹kænne› her.
Här håller jag helt med dig, fly bort alla icke-etymologiska d i nd och ld.
Skógvur wrote:Jag tror at det er mög'ligt
Vilket syfte har ' i mög'ligt? Bortfall av (mjuk) vokal? Jag skulle ha skrivit mögelig och ha liknande typ av icke-ortografisk förmjukning + vokalbortfall som i Sverige etc.
Skógvur wrote:at ändra litet i dansk rättstavning utan at skapa et odjur som detta, men egenligen finner jag nuvarande stavning tämligen god og nytig. Det som jag sku' vilja ändra er stavning av lånade ord, som ‹niveau›, som godt sku' ku' skrivas som ‹nivå›, som i svenska og norska, så at man halder stavninga mera enhetlig enn hvad ho' er i dag.
Varför t.ex. ändra med ä men enn med e?

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 18 Sep 2012 17:45

Skógvur wrote:Er det verkligen helt vetigt at skriva ut stöd, när det kan skilja sig mellan olika delar av Danmark? Kjänns som om at det bara trykker målför neder og sätter «riksdanska» som ena rätta at tala.
Det er måske ikke nødvendigt at skrive stød, men jeg inkluderede det fordi det var tænkt som en fonetisk skrivemåde. Dialekttalende kan bare skrive som de udtaler ordene, selvom det kunne give anledning til læsevanskeligheder for dem, som ikke taler samme dialekt, og i sidste ende måske til diskrimination.
Skógvur wrote:Längd er för det mesta förutsägbar i alla gjermanska tungomål, og verkar överflödig at märka ut i stavninga.
Måske, men igen er målet et fonetisk skriftsprog, og længde ér distinktiv. For eksempel mene kontra minde.
Skógvur wrote:‹hv› er synd at plokka väkk; nok kan det manga ganger hjälpa til at särskilja ord i stavning, mellan ord så som ‹hvid› og ‹vid› i danska, eller ‹hval› og ‹val› i svenska.
Jeg ved at <hv> er godt til at skelne nogle ord fra hinanden, men der er ikke forskel i udtalen, hvilket er udgangspunktet i denne retskrivning. Jeg ved ikke om det er godt eller skidt at skrive lydnært, men dette er et eksperiment for at finde ud af om det kan lade sig gøre. Jeg er også meget glad for retskrivningen som den er.
Skógvur wrote:Det at ‹d› er tyst i ‹nd› og ‹ld› tykker jag gjör sig utmärkt i nutida dansk stavning, og det er synd at mista, när det verkligen er bakgrunda i ordet, så som ändelsen ‹-ende› i ‹rejsende›, som du nu ritar som ‹-ene›. Er jo inget fel i at släppa det när bakgrunda säger annat, i ord som ‹kende›, som sku' ku' stavas som ‹kenne› eller ‹kænne› her.
Før i tiden blev datidsformerne af kan og skal skrevet kunde og skulde for at have en (nogenlunde) regelmæssig datidsendelse (-de), men skolebørnene havde svært ved at lære det, fordi de havde samme udtale som infinitiv formerne (kunne og skulle), så Det Danske Sprognævn ændrede stavningen til det sidste for både infinitiv og datid. Det jeg prøver er nogenlunde analogt med dette. -ende og -ene udtales ens og eleverne har svært ved at lære forskellen, ligesom de har svært ved forskellen på -re og -rer.
Skógvur wrote:Jag tror at det er mög'ligt at ändra litet i dansk rättstavning utan at skapa et odjur som detta, men egenligen finner jag nuvarande stavning tämligen god og nytig. Det som jag sku' vilja ändra er stavning av lånade ord, som ‹niveau›, som godt sku' ku' skrivas som ‹nivå›, som i svenska og norska, så at man halder stavninga mera enhetlig enn hvad ho' er i dag.
Ja, det var også mit egentlige mål: At fremmedord burde skrives mere fonetisk (<kvis> i stedet for <quiz>), men for at kunne retfærdiggøre det måtte jeg også regulere stavningen af almindelige danske ord. Jeg er heller ikke selv meget for "udyret" som det ser ud nu, og jeg vil helt klart arbejde videre med det.
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Ny dansk ortografi

Post by Prinsessa » 24 Sep 2012 14:51

Morpheus wrote:
Skógvur wrote:Kjänns som om at det bara trykker målför neder og sätter «riksdanska» som ena rätta at tala.

Längd er för det mesta förutsägbar i alla gjermanska tungomål, og verkar överflödig at märka ut i stavninga.
Du skriver verkligen kj- och gj- framför mjuk vokal? Är inte detta onödigt? Kommer du på något ord - ej lånord - där k och g är hårt framför e eller ä?
Det är just därför; för att peka ut när lånord skall uttalas med hårt ljud. De är icke fullt så självklara för allmänheten som för fjantar som oss, som känner till ursprunget i så gott som vart ett ord. Jag inser dock att jag ångrar mig, då man bland annat i ömålet utan för Göteborg än i dag uttalar åt minstone /sk/ hårt i alla väder.
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:‹hv› er synd at plokka väkk; nok kan det manga ganger hjälpa til at särskilja ord i stavning, mellan ord så som ‹hvid› og ‹vid› i danska, eller ‹hval› og ‹val› i svenska.
Om uttalet är samma så kan stavningen vara samma. (Därmed inte sagt att hv- bör slopas, men ditt argument är i mitt tycke alldeles för ytligt och artificiellt.)
Helt ärligt talat är detta ett problem som jag möter ganska ofta i textsamtal.
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:Jag tror at det er mög'ligt
Vilket syfte har ' i mög'ligt? Bortfall av (mjuk) vokal? Jag skulle ha skrivit mögelig och ha liknande typ av icke-ortografisk förmjukning + vokalbortfall som i Sverige etc.
Alla apostrofer är frivilliga, och fulla stavningen är ‹mögelig›.
Morpheus wrote:
Skógvur wrote:at ändra litet i dansk rättstavning utan at skapa et odjur som detta, men egenligen finner jag nuvarande stavning tämligen god og nytig. Det som jag sku' vilja ändra er stavning av lånade ord, som ‹niveau›, som godt sku' ku' skrivas som ‹nivå›, som i svenska og norska, så at man halder stavninga mera enhetlig enn hvad ho' er i dag.
Varför t.ex. ändra med ä men enn med e?
Jag brukar prova nya sätt att leka med små ändringar i svensk stavning var och var annan gång jag skriver här, så det är inget system från tidigare som jag spinner vidare, utan jag leker bara med olika vägar att gå. Så ingen särskild grund, egentligen. Jag bara provade hur' det såg ut.

User avatar
Thaeri
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 31
Joined: 10 Feb 2012 15:49
Location: Lidköping

Re: Ny dansk ortografi

Post by Thaeri » 26 Sep 2012 12:46

"Än" stavat med "e" blir väldigt konstigt för mig, då jag skiljer på /enː/ och /ɛnː/, och där råkar den rikssvenska stavningen stämma exakt med mitt uttal. Frågan är om det finns ett enda ord där det här med /e/ kontra /ɛ/ är betydelseskiljande häromkring och det inte speglas i stavningen...
Mórsmåł :vgtl:, dess standardvariant :swe:, fluent :eng:, snakker :nor:, læser :dan:, dugi eitt sindur :fao:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Ny dansk ortografi

Post by Prinsessa » 27 Sep 2012 18:26

Thaeri wrote:"Än" stavat med "e" blir väldigt konstigt för mig, då jag skiljer på /enː/ och /ɛnː/, och där råkar den rikssvenska stavningen stämma exakt med mitt uttal. Frågan är om det finns ett enda ord där det här med /e/ kontra /ɛ/ är betydelseskiljande häromkring och det inte speglas i stavningen...
Stavninga havde skilt sig i alla fall; <en> og <enn>.

User avatar
Thaeri
hieroglyphic
hieroglyphic
Posts: 31
Joined: 10 Feb 2012 15:49
Location: Lidköping

Re: Ny dansk ortografi

Post by Thaeri » 28 Sep 2012 19:15

Men det indikerar fortfarande /e/ snarare än /ɛ/.
Mórsmåł :vgtl:, dess standardvariant :swe:, fluent :eng:, snakker :nor:, læser :dan:, dugi eitt sindur :fao:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Ny dansk ortografi

Post by Prinsessa » 28 Sep 2012 20:33

Thaeri wrote:Men det indikerar fortfarande /e/ snarare än /ɛ/.
Bara om mann seter det som regel. ;3

johanpeturdam
rupestrian
rupestrian
Posts: 1
Joined: 15 Nov 2012 20:28

Re: Ny dansk ortografi

Post by johanpeturdam » 15 Nov 2012 20:33

Jeg synes, at det er et meget interessant projekt, du har begyndt her. Men jeg ville dog kun spørge, om du har overvejet at bruge <ö> istedetfor <ǿ>? Ikke kritik, som sådan. Bare et spørgsmål. :)

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Ny dansk ortografi

Post by DrGeoffStandish » 15 Nov 2012 21:34

johanpeturdam wrote:Jeg synes, at det er et meget interessant projekt, du har begyndt her. Men jeg ville dog kun spørge, om du har overvejet at bruge <ö> istedetfor <ǿ>? Ikke kritik, som sådan. Bare et spørgsmål. :)
Förresten, välkommen till CBB, johanpeturdam. [:)]

User avatar
CMunk
metal
metal
Posts: 871
Joined: 12 Aug 2010 14:47
Location: Denmark
Contact:

Re: Ny dansk ortografi

Post by CMunk » 03 Jan 2013 17:31

johanpeturdam wrote:Jeg synes, at det er et meget interessant projekt, du har begyndt her. Men jeg ville dog kun spørge, om du har overvejet at bruge <ö> istedetfor <ǿ>? Ikke kritik, som sådan. Bare et spørgsmål. :)
Jeg har tænkt lidt over at bruge <ö>, da man tidligere har skrevet <ö> for /œ/ og <ø> for /ø/.

Her er den seneste version af ortografien:
https://dl.dropbox.com/u/23487073/Phonetic%20Danish.pdf

Jeg har opgivet at finde bogstaver som giver mening at bruge for længde eller stød, og i stedet brugt diakritiske tegn til det hele. Problemet er nu bare at det er mindre supporteret end før, så det er ikke særligt nemt at skrive, så det er nok ikke noget man ville bruge til hverdag. Og så ligner det vietnamesisk (på en måde). Til gengæld er det meget fonetisk :)
Native: :dan: | Fluent: :uk: | Less than fluent: :deu:, :jpn:, :epo: | Beginner: Image, :fao:, :non:
Creating: :con:Jwar Nong, :con:Mhmmz

Post Reply