Traditionellt svenskt uttal.

Diskutera konstgjorda/kunstige språk, kulturer, världar/verdener, nærstående vitenskaper og mykket/meget annat!
Post Reply
User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 11 Dec 2014 14:39

Efter att ha bläddrat i svenska akademins uttalsordbok, från och med nu benämnd necromonicon så slog en tanke mig.

Vad sägs om en ordentlig svensk uttalsordbok? med de traditionella uttalen?

<gård> /go:ɽ/
<väder> /ʋɛ:r/
<efter> /ɛt:ər/
<kvinnor> /kʋɪn:ər/
<slå> /ʂɽo:/
<är> /ɛ:/
<död> /dø:/

Ett kapitel kan ägnas åt det löpande talet, med förklaringar över diverse retroflexer och sammandragningar, och enklitiska pronomen osv.

Eller är det ett dödfött projekt? [:'(]
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Prinsessa » 12 Dec 2014 11:29

Dessa ord ser bra ut, men lär dyka upp ett och annat att bråka om. c;

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 15 Dec 2014 15:34

Skógvur wrote:men lär dyka upp ett och annat att bråka om. c;
hmm, <mig><dig><sig>

:se-vg: mäk, däk, säk
:se-up: mäg, däg, säg
:se-og: mej, dej, sej,
:se-sk: maj, daj, saj

:roll:
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Prinsessa » 15 Dec 2014 16:18

Där tycker jag iofs <meg> är en perfekt stavningskompromiss, möjligen med <mek> som sidoform.

Ephraim
sinic
sinic
Posts: 386
Joined: 15 Nov 2013 13:10
Location: Sweden

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Ephraim » 15 Dec 2014 17:57

Du får nog börja med att formulera syftet med projektet lite tydligare.

:?: 1. Vad är "traditionellt svenskt uttal" egentligen? När, var och av vem kan/kunde man höra detta uttal? Motsvarar det ett faktiskt uttal som används/användes av någon talare? Är det någon sorts kompromiss mellan olika varieteter? Eller är det en (re)konstruktion baserat på särskilda principer?
:?: 2. Vad är målet med orboken? Är det:
:?: [->] 2a. ...att skapa en uttalsnorm baserad på "traditionellt svenskt uttal"?
:?: [->] [->] 2a1. I så fall, vem riktar sig ordboken till? Är det till radio- och tv-journalister? Till andraspråksinlärare? Andra?
:?: [->] 2b. ...rent deskriptivt?
:?: [->] [->] 2b1. I så fall, vilken ambitionsnivå har projektet vad gäller att beskriva uttalsvariation? Och inte bara då dialektala skillnader, utan även skillnader mellan sociala grupper, skillnader över tid, skillnader i formalitet och skillnader mellan talhastiget etc.
:?: [->] 2c. ...rent konstnärligt? Typ en uttalsnorm för radio och tv i en alternativ verklighet där läsuttal aldrig fått något fäste (eller liknande).

Förövrigt, ger Svenska Akademien verkligen ut en uttalsordbok?
Skógvur wrote:Dessa ord ser bra ut, men lär dyka upp ett och annat att bråka om. c;
Det är ju helt beroende på ordbokens syfte. Om syftet är rent deskriptivt så får man helt enkelt ange all variation.

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 15 Dec 2014 18:45

Ephraim wrote: 1. Vad är "traditionellt svenskt uttal" egentligen?
Ett alternativ till dagens gräsliga, hyperkorrigerande och närmast pinsamma läsuttal, som delvis direkt strider mot svenskans övriga ljudutveckling, som t.ex <till> och <vid>, liksom bortfallna fornsvenska frikativor i slutljud uttalade som klusiler.

alltså <gå till det röda huset> realiseras t.ex "gå te dä röa huse"
Ephraim wrote: När, var och av vem kan/kunde man höra detta uttal? Motsvarar det ett faktiskt uttal som används/användes av någon talare?
Jag skulle säga att personer födda före andra världskriget ofta har väldigt rent uttal, läsuttalet har accelererat rejält under 1900-talet.
Ephraim wrote: 2a. ...att skapa en uttalsnorm baserad på "traditionellt svenskt uttal"?
Målet är väl att motverka den stela uttalsnormen som råder idag, genom allmänbildning.
Ephraim wrote: 2a1. I så fall, vem riktar sig ordboken till? Är det till radio- och tv-journalister? Till andraspråksinlärare? Andra?
Hmm, skulle säga att det skulle vara en populärvetenskaplig bok som vem helst kan läsa, folkbildning helt enkelt.
Ephraim wrote: 2c. ...rent konstnärligt? Typ en uttalsnorm för radio och tv i en alternativ verklighet där läsuttal aldrig fått något fäste (eller liknande).
Ungefär så ja, liknande Norge alltså.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

User avatar
Xing
MVP
MVP
Posts: 5311
Joined: 22 Aug 2010 17:46

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Xing » 15 Dec 2014 19:16

HinGambleGoth wrote: Ett alternativ till dagens gräsliga, hyperkorrigerande och närmast pinsamma läsuttal, som delvis direkt strider mot svenskans övriga ljudutveckling, som t.ex <till> och <vid>, liksom bortfallna fornsvenska frikativor i slutljud uttalade som klusiler.
Det är väl med läsuttal som med andra språkförändringar - de känns konstiga så länge de är nya. Personligen kan jag reagera mot en del läsuttal ("det", "jag", "är", etc.), medan jag utan vidare anammat en hel del andra uttal som ursprungligen varit läsuttal.

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 15 Dec 2014 19:58

Xing wrote: Det är väl med läsuttal som med andra språkförändringar - de känns konstiga så länge de är nya. Personligen kan jag reagera mot en del läsuttal ("det", "jag", "är", etc.), medan jag utan vidare anammat en hel del andra uttal som ursprungligen varit läsuttal.
Håller med, det bästa exemplet är nog historiska [ɣ] och [ð] som regelbundet bortföll, idag är det väldigt få svenskar som uttalar <sida> och <rida> som "sia" och "ria", det är väldigt dialektalt färgat, liksom <tog> "to" och <slog> "slo".

Frågan är hur långt läsuttalet kan gå, har hört att nån nordist siade om framtida uttal där <lj> och <hj> återuppstår.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by DrGeoffStandish » 15 Dec 2014 21:31

HinGambleGoth wrote:Frågan är hur långt läsuttalet kan gå, har hört att nån nordist siade om framtida uttal där <lj> och <hj> återuppstår.
Nej, det steget är nog för långt. Hade stavningen varit li- (lius) resp. hi- (hiul) så hade det dock funnits en chans till läsuttal (antagligen med långt i och kort efterföljande vokal).

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 16 Dec 2014 17:39

DrGeoffStandish wrote:Nej, det steget är nog för långt.
Däremot kan man höra vissa som uttalar mindre vardagliga ord som <hässja> eller <hjon> med läsuttal ibland.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by DrGeoffStandish » 16 Dec 2014 20:32

HinGambleGoth wrote:Däremot kan man höra vissa som uttalar mindre vardagliga ord som <hässja> eller <hjon> med läsuttal ibland.
Man kan i och för sig undra varför hässja stavas hässja och inte "hässa" till att börja med. Man skriver ju t.ex. inte "byggja" utan bygga. D.v.s., varför har j:et överlevt i hässja men inte i t.ex. bygga? Gäller det konsekvent att j överlever efter ss?

Ephraim
sinic
sinic
Posts: 386
Joined: 15 Nov 2013 13:10
Location: Sweden

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Ephraim » 16 Dec 2014 23:06

Nu talar ju inte alla svenskar födda före andra världskriget likadant så det finns att definiera vems uttal som ska utgöra grund för ordlistan kan ju bli ganska komplicerat. Givetvis går det att utarbeta någon slags princip men frågan är om det är ändamålsenligt. Om målet är att motverka uppfattningen att läsuttal är det enda rätta uttalet är det kanske mer ändamålsenligt att skriva en argumenterande skrift (med många exempel givetvis).
HinGambleGoth wrote:Frågan är hur långt läsuttalet kan gå, har hört att nån nordist siade om framtida uttal där <lj> och <hj> återuppstår.
Det finns en stor skillnad här tror jag. Man ju uttryckligen lära sig i skolan att <lj> och <hj> är stavningar av /j/. Att uttala /lj/ exempelvis vore ju ett brott mot en stavningsregel som uttryckligen lärs ut. Jag är mer osäker på hur det förhåller sig med undervisningen om stumt <g>, <d> och <t>. Det är nog lätt att få intrycket av att deras mer eller mindre konsekventa stumhet beror på slarv (och inte väldigt gammalt sådant heller).

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 16 Dec 2014 23:42

Rikssvenska är lite som George lucas "special-editon" av stjärnornas krig, med diverse fula datoranimationer och omklippta scener.

Tunt l i <fjol> är ju lite som detta.

https://www.youtube.com/watch?v=PiDRgDmXGi4
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Prinsessa
runic
runic
Posts: 3226
Joined: 07 Nov 2011 14:42

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by Prinsessa » 18 Dec 2014 11:13

Å ö.h.t. säga fjol är ju himla märkligt i ett område/en språkvariant där det borde samljuda med fjord (bortsett frå att historiskt sett felaktiga uttalet fjård främst råder (och varianten fjärd egentligen vare helt «riktig»), men tig så).

I e enad stavning förmodar jag att samma regler som i dag borde råda; fjol och fjor som likvärdiga sidoformer. Är stavninga fjord alls värd å överväga? Förekommer nôe dialektalt område som gör det te en nödvändig variant å telåta?

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 18 Dec 2014 17:01

Skógvur wrote: I e enad stavning förmodar jag att samma regler som i dag borde råda; fjol och fjor som likvärdiga sidoformer. Är stavninga fjord alls värd å överväga? Förekommer nôe dialektalt område som gör det te en nödvändig variant å telåta?
<fjord> är nog bäst faktiskt, eftersom sydsvenska tappar /ð/ efter /ʀ/. och retroflex i mellansvenska.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

User avatar
DrGeoffStandish
banned
Posts: 672
Joined: 19 Feb 2012 00:53

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by DrGeoffStandish » 18 Dec 2014 20:39

Skógvur wrote: Är stavninga fjord alls värd å överväga? Förekommer nôe dialektalt område som gör det te en nödvändig variant å telåta?
Kan man säga detsamma om ord, jord, hård etc.? Självklart ska man skriva fjord (och svård < svål, sterd < stel etc.).

Mig veterligen är det bara Ovansiljansmål (eller till och med alla Österdalälvsmål?) och gutniska som inte har förenklat gammalt även om just [rð] bara finns i något älvdalsmål, annars är det [rd] eller det nyare (p.g.a. rikssvenska eller p.g.a. gängse retroflexering?) [ɖ] som gäller (som väl visserligen är en förenkling det också).

User avatar
HinGambleGoth
greek
greek
Posts: 459
Joined: 01 Jul 2014 04:29
Location: gøtalandum

Re: Traditionellt svenskt uttal.

Post by HinGambleGoth » 12 May 2015 17:28

Det vore väl inte allt för svårt att bara köra fornsvenska former genom nysvenska ljudlagar och därmed komma fram till ganska korrekta former?, tänker man på det lite snabbt så brukar man ofta komma fram till de vanliga talspråksformerna.

Ta t.ex /ð/ och /ɣ/ bortfaller, så dagh = da' och brödh = brö'.

samma med /stj/ = /sʧ/ = /ʃ/ = /ɧ/, gästgiveri = jäɧiveri och östgöte = öɧöte

konsonanter bortfaller i obetonade småord som skall = ska, till = te giva = ge osv

Kanske dags för en tråd "Early modern Swedish?" Vi kan helt enkelt, genom att utgå från ljudlagar och genuint talspråk få en bättre överblick över den genuina naturliga svenskan som annars ses som felaktig, målet är att återskapa det äkta mellansvenska språket som det vore utan läsuttal.
[:D] :se-og: :fi-al2: :swe:
[:)] :nor: :usa: :uk:
:wat: :dan: :se-sk2: :eng:
[B)] Image Image :deu:

Post Reply