με λόγια ελληνικά

In anderen Sprachen · Dans d'autres langues · En otras lenguas · På andra språk
На других языках · Muilla kielillä · その他の言語で · 用别的语言 · Á öðrum málum
User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 1156
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Znex » 11 Aug 2015 05:29

ὄ, καλῶς. [:(]
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 11 Aug 2015 23:01

πρòς τί ἤμελλες ἀνοίσειν;
To what were you intending to refer?

:wat:

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 11 Aug 2015 23:48

τò μέλλον ῎ȣ μὲν ἐθέλει λέγειν τò ἐσόμενον, ἐθέλει δὲ τò πϱαχθησόμενον εἴτε τῇ ἀποκαϱαδοκίᾳ εἴτε τῇ πληϱοϕοϱίᾳ.

The "μέλλον " doesn't mean what will be {simple futurity}, but rather what will be done with intense expectation or certainty.

User avatar
Znex
roman
roman
Posts: 1156
Joined: 12 Aug 2013 14:05
Location: Australia

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Znex » 12 Aug 2015 02:34

Lambuzhao wrote:πρòς τί ἤμελλες ἀνοίσειν;
To what were you intending to refer?

:wat:
οὐκ ἤθελον οὔδεν ἀνοίσειν, περὶ τὴν κοινωνίαν θέλω αἰτῆσαι τοῦ μέλλειν καὶ τοῦ ἐσόμενου.
I wasn't wanting to refer to anything, I wanted to ask about the relationship between μέλλειν and the simple future.
Lambuzhao wrote:τò μέλλον ῎ȣ μὲν ἐθέλει λέγειν τò ἐσόμενον, ἐθέλει δὲ τò πϱαχθησόμενον εἴτε τῇ ἀποκαϱαδοκίᾳ εἴτε τῇ πληϱοϕοϱίᾳ.

The "μέλλον " doesn't mean what will be {simple futurity}, but rather what will be done with intense expectation or certainty.
ἇρα διεπιβαίνουσι; τὸ προκαταλαμβανόμενον ἐνδειχθέν δ' ἐστι μέλλειν;
Do they overlap? Is μέλλειν then a prospective marker?
:eng: : [tick] | :grc: :wls: : [:|] | :chn: :isr: : [:S] | :nor: :deu: :rom: :ind: :con: : [:x]
Conlangs: Pofp'ash, Ikwawese, Old Quelgic, Nisukil Pʰakwi, Apsiska

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 12 Aug 2015 12:51

ἄτοπον ὀλιγῶς εἰπεῖν, ὁ μέλλων (᾽ȣχ ὁ ἐσόμενος) ἀναϕέϱει τῷ ὑστέϱῳ χϱόνῳ κατὰ τὴν ἑλληνικὴν γϱαμματικὴν . ἡ μετοχὴ « μέλλων » ἔοικε πϱαγματικῶς ἴση τῷ ἐσoμέvῳ (؛ ;).

A little strange to say, in greek grammar, « μέλλων » refers to the future (not ἐσόμενος ). The participle «μέλλων» seems to be functionally equivalent to ἐσόμενος (‽؟).

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 12 Aug 2015 13:29

Znex wrote:
Lambuzhao wrote:πρòς τί ἤμελλες ἀνοίσειν;
To what were you intending to refer?

:wat:
οὐκ ἤθελον οὔδεν ἀνοίσειν, περὶ τὴν κοινωνίαν θέλω αἰτῆσαι τοῦ μέλλειν καὶ τοῦ ἐσόμενου.
I wasn't wanting to refer to anything, I wanted to ask about the relationship between μέλλειν and the simple future.
Lambuzhao wrote:τò μέλλον ῎ȣ μὲν ἐθέλει λέγειν τò ἐσόμενον, ἐθέλει δὲ τò πϱαχθησόμενον εἴτε τῇ ἀποκαϱαδοκίᾳ εἴτε τῇ πληϱοϕοϱίᾳ.

The "μέλλον " doesn't mean what will be {simple futurity}, but rather what will be done with intense expectation or certainty.
ἇρα διεπιβαίνουσι; τὸ προκαταλαμβανόμενον ἐνδειχθέν δ' ἐστι μέλλειν;
Do they overlap? Is μέλλειν then a prospective marker?


μέλλειν ἐστὶν τὸ πϱοκαταλαμβανόμενον ἐνδειχθέν ἡ κτίσις Ζήνωνος τȣ̃ Ἐλεάτȣ.

Mellein is the prospective marker invented by Zeno of Elea.

[xP]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 10 Oct 2015 21:22

Image

Μολυβδοπίθηκος

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 22 Jun 2016 18:09

Ancient (Koine?ish) :grc: Classroom vocabulary (and links to other goodies:

https://groups.google.com/forum/#!topic ... Ki3mEttLcA

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 18 Jul 2016 18:05

Spoiler:
Image
:grc: Doric Greek

δῶς μοι πᾷ στῶ ϗ̀ τὰν γᾶν ϰινάσω [πᾶσαν]

give<PRS.ACT.IMPTV>2SG 1SG.DAT INDEF.ADV stand<AOR.ACT.SBJV>1SG CNJ DEF.F.ACC.SG earth-ACC.SG move<FUT.ACT.INDIC>1SG all-F.ACC.SG


ϰάλλιϛον! :mrgreen:

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 18 Jul 2016 19:08

συν τοῖς τε ἀλεσθεῖσι σπέρμασι τοῖς ἡλιάνθȣ τῷ τε μοσχοκαρύῳ ἔσθιω τὰ βρώμης ἄλφιτα.
PRP DEF.N.DAT.PL CNJ grind<PASS.AOR.PTCP>N.DAT.PL seed-DAT.PL DEF.N.DAT.PL sunflower-GEN.SG DEF.N.DAT.SG CNJ nutmeg-DAT.SG eat<ACT.PRS.INDIC>1SG DEF.N.ACC.PL oat-GEN.G groat-ACC.PL

I eat my oatmeal with milled sunflower seeds and nutmeg.
[:P] [;)]
Spoiler:
NB: *ἡλιάνθȣ and *βρώμης are :ell: , not :grc:

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 16 Jul 2017 17:07

Koine :ell:

Ways to say I liked {it} / {it} pleased me (all NT except were bracketed) *NB: Not in any order of frequency.

ἤρεσεν ἐναντίον μου [LXX]
ἐν ᾧ ηὑδόκησα
ἤρεσέν μοι
ἔστιν ἀρεστόν μοι
[Epicteti Dissertationes Lib I, Cap 13]
ἀρεστόν ἐστί μοι
ἀρεστόν ἐστιν ἐνώπιον μοῦ.

Quite possibly other ways, since :ell: has a mutable/legoable syntax.

ΩΠΑ! σχεδόν ἐνιαυτόν ὅλον μέχρι δεῦρ' οὐκ ἔγραφον...!
Ha! Almost a year to the day since last I posted herein.
[O.O]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 26 Jul 2017 16:40

Image

Δις παίδες οἱ γερόντες.
NUM<ADVZ> child<NOM.PL> DEF.M.NOM.PL old.man.NOM.PL
Spoiler:
A personal credo: never truer words to live by.
[xP] [<3]

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 12 Aug 2017 22:07

All joking aside, this prolly how Ἰωδὰ Himself would have said it in (mostly) Koine :ell:


ἢ ποίησον ἢ μὴ ποιήσῃς · οὐκ ἔνι πειράζειν.
CNJ do<AOR.ACT.IMPTV>2SG CNJ PROHIB do<AOR.ACT.SBJV>2SG | NEG exist.in.a.place<PRS>3SG attempt<PRS.ACT.INF>

Image

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 12 Aug 2017 22:26

Modern :ell: version from Γιόντα Himself:

Κάνε ή μην κάνεις · δεν υπάρχει προσπάθεια.
do<IMPTV>2SG CNJ PROHIB do<PRS>2SG | NEG exist<PRS>3SG attempt.NOM.SG

Image

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 14 Aug 2017 07:40

Lest I forget,

A pair of nice new additions for Tsakonian Dialect:

Greek-Tsakonian online Lexicon (pretty noice!)
http://www.leonidio.gr/leonidio/?p=473% ... nian-Greek

And you'll need the erb "to be" on this wiki page to conjugate verbs, b/c the verb to be is the conjugated coverb, while the main verbal concept is put into PTCP form - which is hella carazay-kewl!! [>:D]

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsakonian_language

I might have posted this before, but bears posting again -

Griko/ Grecanic resources:Rizegrike: Vocab, Declensions, and a nifty CONJUGATOR (W00T!) :
http://www.rizegrike.com/coniuga.php


http://www.molossia.org/griko2.html

http://www.ciuricepedi.it/vocabolario-griko-italiano/

http://www.glossagrika.it/glossagrika/d ... g_angl.php

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 07 Jul 2018 05:48

γιατί με ενοχλεί ότι δεν μπορώ να φορτώσω εικόνες
b/c I'm tired of being unable to upload images


Image

User avatar
Lambuzhao
korean
korean
Posts: 7788
Joined: 13 May 2012 02:57

Re: με λόγια ελληνικά

Post by Lambuzhao » 07 Jul 2018 05:52

ΩΠΑ ΩΠΑ!
Spoiler:
Image
είναι μια νέα μέρα!

'Tis a new day!

:mrgreen:

Post Reply