Chervian language - Cerviņe talpe

A forum for all topics related to constructed languages
Post Reply
User avatar
Artaxes
greek
greek
Posts: 803
Joined: 19 Aug 2010 00:39
Location: The Holy Eastern Empire of the Old Traditions
Contact:

Chervian language - Cerviņe talpe

Post by Artaxes » 24 Feb 2018 17:40

Grammar and Word formation

Pater noster

Thâva nasa, ka irsi en danghur,
rasu Tvâyu a çi hwantçi;
teodâtu Tvâyu a gam;
duve Tvâyu a ir, so en danghur sat î en haomer.
Laebas nasas kajinîtas a eadçi mem jinasâ
î a vîden maim nasei vîkhei so î mai nasam vîkharam vîdenâmi.
Î on loukhus nas a leget,
vâ zaevat nas a vîprai.
Bha Tvâyu ir teodâtu î varda, î łave on veikas.
Amen.

Yunî î phersî (Sheep and horses)

On vatur, yunî bez phâlus phersîtâi jidlata; âikî verkus bagus vergla, kuârî baoru koçu, î sangrî mangas bhaeto bagla. Yunî do phersîis tkeilata: "Khartu mem pal, kava jidâyo va manga phersîim patru yaok." Phersî odâtkeilata: "A nîh łak, yunî, khartui nasai palâi, kava jidâmi, kat manga, korya, tvâyus phâlus on phâluces ar çim opper. Î yunî bez phâlus." Łakço sâ, yunî trâ yormâtus rengla.

Void
sinic
sinic
Posts: 262
Joined: 15 Aug 2016 16:15

Re: Chervian language - Cerviņe talpe

Post by Void » 25 Feb 2018 00:19

This looks really great, and frankly, I'm slightly jealous. It's very Indo-European-ish, but esoteric at the same time.

I'd love to hear this though.
Qōxyatha'xothri (Qohic)

User avatar
TallaFerroXIV
cuneiform
cuneiform
Posts: 108
Joined: 03 Mar 2011 19:43

Re: Chervian language - Cerviņe talpe

Post by TallaFerroXIV » 25 Feb 2018 09:08

Took a look at the grammar and was blown away!
Great stuff and well worked out!

Is this an actual posteriori from PIE? If so, I'd love to see the diachronics on.how it got there.
"Ij ogare ge kot. Ogare ke kumath."

Darun the Savage

Post Reply